Visa artiklar via tagg: Skriftställning

torsdag, 15 september 2016 15:20

Principiellt om konst och konstsyn

Jan Myrdal tar i sin Skriftställning Folket i Bild/Kulturfront nr 9/2016 upp kritik som riktats mot tidningens föregående nummer. I nr 8/2016 fanns på sista sidan en 100 år gammal satirteckning av O.A. I kritiken utpekas tecknaren och teckningen som antisemitisk. Jan Myrdal skriver därför om O.A.s kulturella gärning.

Publicerad i Av Jan Myrdal

Jan Myrdals senaste samling Skriftställning nr 21 På tvärs är nu talbok, utgiven av statliga MTM (Myndigheten för tillgängliga medier).

Publicerad i Av Jan Myrdal

Vintern 2013/2014 visade British Museum den första grundläggande konsthistoriska och kulturhistoriska utställningen med japanska shunga. Ukiyo-e är figurativt realistiska bilder, träsnitt mest, typiska för Edo-perioden från tidigt 1600-tal till 1860-talet. Shunga var erotiska ukiyo-e och nådde under sjuttonhundratalet stora upplagor.

Så inleder Jan Myrdal sin skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 3/2014.

Publicerad i Av Jan Myrdal
onsdag, 04 december 2013 22:31

Jan Myrdal: Ständigt på tvärs

Pierre Gilly skriver 4 december 2013 på sin blogg om Jan Myrdals På tvärs. Texten är publicerad i Fria tidningen.
Publicerad i Av Jan Myrdal
fredag, 18 oktober 2013 16:58

Nya Skriftställningsvolymen lanseras

Den 21:a volymen av Myrdals enmanstidskrift SKRIFTSTÄLLNING har kommit från pressarna. Det är en gedigen samling artiklar och tal från tiden 2008 - 2013.

 

Publicerad i Av Jan Myrdal
onsdag, 09 oktober 2013 23:12

Lennart Parknäs som exempel

Jan Myrdal minns vännen Lennart Parknäs som nyligen begravdes. Han minns en man som behöll sin integritet och fortsatte att verka för förnuftet oavsett rådande politik. Ett exempel för oss alla.

Så lyder ingressen till Jan Myrdals skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 10 2013 och överrubriken är: En föredömlig arbetande intellektuell.

Publicerad i Av Jan Myrdal
söndag, 22 september 2013 10:16

Jan Myrdalsällskapet på bokmässan i Göteborg

Även i år är Jan Myrdalsällskapet med på Bok & Bibliotek i Göteborg. Mässan pågår 26-29 september 2013. Jan Myrdalsällskapet har sin monter i D-hallen, och välkomnar medlemmar och andra dit.
Myrdal själv framträder vid flera tillfällen, och på mässan lanseras På tvärs, den nya volymen i serien ”Skriftställning”.

Publicerad i Sällskapet
torsdag, 15 augusti 2013 12:24

Vem är revolutionär?

Antingen genom att tiga eller genom att aktivt stödja reaktionära, imperialistiska intressen har europeiska revolutionärer trampat snett - då som nu. Granska noga dina vänners ord och gärning.

Det är Folket i Bild/Kulturfronts ingress i nr åtta 2013 till Jan Myrdals Skriftställning.

Publicerad i Av Jan Myrdal
torsdag, 13 juni 2013 09:00

Visst finns onda möjligheter

Bakom varje seger för det till synes goda lurar onda möjligheter. På 1950- och 60-talen upplevde Jan Myrdal på plats vad officiellt demokratiska statsledare i Väst var ansvariga för i andra delar av världen. Död och tortyr utan större skillnad mot Hitlerväldet.

Detta är Folket i Bild/Kulturfronts ingress till Jan Myrdals Skriftställning i nr sex/sju 2013.

Publicerad i Av Jan Myrdal
torsdag, 18 april 2013 13:16

Visst har imperialismen villiga medhjälpare

Nu kan vi fira tioårsminnet av det blodiga västliga ingripandet mot lrak. Därför två bilder som visar det vi bör veta men inte gärna vill tro.

Detta var ingressen i Folket i Bild/Kulturfront till Jan Myrdals skriftställning i nr 4 2013. Tema är frågan: Hur kunde de tyska nazisterna organisera ett folkligt stöd för en extrem folkmordspolitik?

 

Publicerad i Av Jan Myrdal
Sida 1 av 2