Rapport från helgen 23-24 oktober

Sällskapets ordförande Arne Andersson skriver om helgen 23-24 oktober då det var styrelsemöte, Leninprisutdelning och mycket mer i Varberg. I detta nyhetsbrev korrigeras även en del felaktiga uppgifter om Jan Myrdal och sällskapet som florerat i media.

Lördag 23 oktober

Kl. 10.00-12.00
Styrelsemöte på biblioteket i Varberg.

Vi noterade att det i pressen skrivits en hel del om Jan Myrdal, tyvärr med en rad felaktigheter. Det bör rättas till, felaktigheter får inte stå obesvarade. Vi planerar att skriva sällskapets historia i förhoppningen att rykten och missförstånd skall bli ett minne blott. Vår nya hemsida som är under utveckling kommer att bli vårt forum.

Redan nu måste påpekas att Jan Myrdals flytt till Varberg var en för Jan bra lösning. I Skinnskatteberg hade det inte varit möjligt att bo kvar. Samlingarna var inrymda i flera byggnader som värmdes upp med direktverkande el. Att efter Guns bortgång bo där ensam, ta sej fram mellan bostaden och övriga byggnader i vintertid med snö och halt väglag var förenat med stort besvär och risker.

Det gjordes sonderingar om de tre kommunerna Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg kunde ta över fastigheten för att driva ett kulturcentrum i Guns och Jans namn, Peter Curman och undertecknad tog kontakterna. Kommunerna har samarbete på en rad områden, men visade inget intresse att ta över Guns och Jans livsverk.

När så Lasse Diding erbjöd Jan Myrdalsällskapet och Jan att flytta till fastigheten i Varberg, så kunde vi inte se någon bättre möjlighet. När Henning Mankell skänkte en halv miljon till sällskapet så kunde flytten bli ett faktum. I samma fastighet som biblioteket fick Jan Myrdal en lägenhet som gjorde det möjligt att leva och verka under ett och samma tak med sitt bibliotek.

Jan Myrdalsällskapet har genom ett gåvobrev från Jan övertagit hela biblioteket och arkiv och samlingar. För oss har det varit av stor vikt vid katalogisering och arkivarbete i biblioteket att Jan funnits på plats. Jan har kunnat svara på frågor och varit vägledande vid arbetet i biblioteket, fram till sin bortgång.

När det gäller uppbyggnad av biblioteket så har Lasse Diding varit mycket frikostig vid inredning av biblioteket och Henning Mankells gåva har varit avgörande vid flytten från Skinnskatteberg till Varberg. Jan Myrdal har betalt hyra för sin lägenhet i biblioteket till sällskapet som i sin tur hyr hela fastigheten. Att Jan Myrdal skulle varit på obestånd som spridits i press är helt fel. Efter Jans bortgång bor författaren Carl Erland Andersson i lägenheten och han tar även hand om visningar och har ett visst ansvar för biblioteket. Jans arbetsrum finns intakt och kan visas för besökande.

Kl. 13.00
Fullsatt Varbergs teater vid Leninpriset och Robespierrepiset som 2020 gick till David Ritschard och för 2021 till Kalle Holmqvist. Leninpriset 2020 gick till Kajsa Ekis Ekman och för 2021 till Nina Björk. Alla fyra pristagarna mottog sina priser denna festdag. Jonsereds Proggorkester under ledning av Bosse Stenholm underhöll. Vi fanns med, sålde böcker och informerade om Jan Myrdalsällskapet.

Kl. 15.30
Fortsatt på teatern. Jan Myrdalsällskapets medlemsmöte. Här uppkom många förslag till medlemsvärvning och utveckling av sällskapet. Vid kommande styrelsemöte kommer vi att behandla uppkomna förslag. Ett fyrtiotal medlemmar anslöt till mötet.

Kl. 17.00
Premiär på filmen ”Myrdal 92” av Alexander Larsson. Teatern fylldes åter. En berörande film, som vi rekommenderar till spridning över landet, gärna med information om sällskapet och biblioteket.

Kl. 19.00
Fest på Gästis Kafé & Matsalar natten lång.

 

Söndag 24 oktober

Kl. 10.30-12.00
Styrelsen mötte Hemsidegruppen för samtal om hur vi utvecklar den nya hemsidan. Ett givande möte.

KL. 13.00
Visning av biblioteket. Med besökare från Göteborg, Stockholm, Lund och inte minst från Varberg. Under hela dagen pågick katalogisering och arkiveringsarbete. Ett levande bibliotek är vad det är. Ett tack till alla som besökt biblioteket.

Berätta för era vänner om sällskapet, bli medlem och därmed en del av förvaltandet av biblioteket för framtiden. Våra medlemmar är vår framtid.
En berikande helg.

Goda höstdagar

Arne Andersson