Rapport från årsstämman 2020

Styrelseordförande Arne Andersson rapporterar från den uppskjutna årsstämman, som nu äntligen kunde hållas 19 september i Varberg.

Arsmote Jan Myrdalsallskapet 2020 OAS2210

Stämma 2020-09-19 i Varberg

Anlände fredag kväll till Varberg och biblioteket, samtidigt som Jan kom hem från sjukhuset med hjälp av Per-Arne Skansen. Vi hjälpte Jan in till lägenheten, där han omedelbart gick igenom sim post. Därefter greppade Jan sin rullator för att se om han kunde ta sej mellan kök och rum utan hjälp, det gick bra och här kunde han vila ut i sin fåtölj. En vecka tidigare föll Jan i sitt badrum och skadade huvudet, Emilia var på plats och Jan sändes till sjukhus där tolv stygn syddes. Var kvar under en vecka för observation. Jan var under fredagskvällen vid gott mod.

Lördag morgon ett sista och förberedande styrelsemöte.

Kl. 14.00 Stämma. Vi valde att genomföra vår stämma trots restriktioner, hade vi blivit allt för många hade vi möjlighet att ha vår stämma i bibliotekets trädgård. Vi samlades på Hotell Gästis, ett trettiotal inklusive styrelse. Mötet leddes i år som förra året av Bertil Kilner.

Stämman var en av de bästa vi haft enligt flera av de närvarande, lokalen hade bra hörbarhet och det fanns tid till frågor och samtal kring så väl verksamhetsberättelse som verksamhetsplan.

Ett förslag till stadgeändring beslutades och för att gälla måste även nästa stämma klubba ändringen. Under §1 Namn och syfte lägga till en första punkt under sällskapet har till syfte:
”Att förvalta det arkiv och bibliotek som Jan Myrdal i ett gåvobrev skänkt till Jan Myrdalsällskapet.” När sällskapet bildades var vi inte ägare till biblioteket därav denna nödvändiga ändring av våra stadgar.

Mycket av vår planerade verksamhet har vi tvingats ställa in eller förändra under året. Det har naturligtvis påverkat vår ekonomi. Biblioteksinsamlingen har inte uppnått vårt uppsatta mål. Biblioteksarbetet kostar pengar, vi måste göra investeringar. Vi är tacksamma för alla som bidrar med en månatlig summa och hoppas fler har möjlighet att bidra, även en liten summa har stor betydelse.

Robert, vår kassör, redogjorde för ekonomin som nu är på plus, men som kan komma att bli ett problem. Vi har gjort en rad besparingar, dragit in alla reseersättningar, som nu bara utbetalas i undantagsfall. Ekonomin är stram och stabil.

Efter stämman ordnade vi knytkalas i biblioteket. Vi samlades hos Jan Myrdal till ett samtal där olika ämnen avhandlades fram till sena timmen. En rik och givande dag. Nu har den nya styrelsen att föra arbetet framåt för 8 maj 2021 har vi nästa stämma.

Jan Myrdalsällskapet
Arne Andersson

Arsmote Jan Myrdalsallskapet 2020 OAS2207

Foto: Olle Asp 

Arsmote Jan Myrdalsallskapet 2020 OAS2202

Foto: Olle Asp

Styrelsen Jan Myrdalsallskapet 2020 OAS2224

Styrelsen. Foto: Olle Asp

Arsmote Jan Myrdalsallskapet 2020 OAS2216

Foto: Olle Asp