Sven Hirdman till Varberg på FN-dagen

Efter förra årets succé med Thage G. Peterson så ordnar sällskapet återigen en föreläsning på FN-dagen. Sven Hirdman talar på Gästis Kafé & Matsalar torsdag 24 oktober kl. 19:30 under rubriken Sverige i stormaktspolitikens mitt – Satsa mer på avspänning än på krigsförberedelser.

Sven Hirdman är en av Sveriges främsta kännare av Ryssland, vars utveckling han följer dagligen. Han är rådgivare om Ryssland till flera svenska företag och ofta anlitad som föreläsare eller expert. Han är författare till böckerna Ryssland och svensk säkerhetspolitik – 50 år i utrikespolitisk tjänst samt Sverige i stormaktspolitikens mitt. Sven Hirdman har tjänstgjort i den svenska utrikesförvaltningen 1963–2004, bl.a. som ambassadör i Moskva 1994–2004.

Det är fri entré till föreläsningen, som arrangeras i samarbete med Gästis Kulturklubb.