Föreläsning med Mathias Cederholm 10 mars

Varmt välkomna till Gästis Kafé & Matsalar i Varberg söndag 10 mars kl. 16:00. I samarbete med Gästis Kulturklubb bjuder sällskapet in till en föreläsning med Mathias Cederholm, som kommer att tala under rubriken: Från ”fake news” till ”Information disorder”. Fri entré!

En inringning av de utmaningar som brukar benämnas "fake news", digital manipulation, astroturfing, fejkkonton, botarméer, trollfabriker, digitala påverkansoperationer osv. Men också av företeelser på exempelvis sociala medier som tilltagande extremism, ekokammare, "faktaresistens", vetenskapsskepsis, konspirationsteorier och liknande. Varför ser det ut så här? Hur ser den nya tidens källkritik ut? Vad finns det för andra möjliga åtgärder?

Mathias Cederholm är utbildare i MIK (medie- och informationskunnighet) och digital källkritik vid Alle Fonti. Han administrerar Facebookgruppen "Källkritik, fake news och faktagranskning" som är ett forum för nämnda frågeställningar. Han bistår för närvarande också kommittén "Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet" med en inventering av MIK-resurser i landet. Kommittén inrättades av regeringen i oktober 2018.