Thage G. Peterson drog storpublik

 

ingress

Sällskapets arrangemang på FN-dagen 24 oktober blev mycket lyckat när en publik på ca 80 personer kom för att lyssna på Thage G. Petersons tal. Innan Thage tog till orda hälsade sällskapets ordförande Arne Andersson välkomna och slog ett slag för sällskapet och biblioteket. Kvällen inbringade många bidrag till biblioteksinsamlingen och även ett par nya medlemmar i sällskapet.

1

Arne Andersson hälsar alla välkomna och presenterar Thage G. Peterson inför den fullsatta Hugo Gerlachsalen på Gästis Kafé & Matsalar.

2

Thage G. Peterson höll ett anförande på ca 60 minuter under rubriken ”En värld i fred. Ett svenskt NATO-medlemskap hotar freden”.

3 

En till synes outtröttlig fredskämpe höll ett mycket initierat tal som bjöd på många intressanta anekdoter från förr, men framförallt knivskarpa analyser av vad som sker i världen just nu.

4

Efter sitt tal svarade Thages G. Peterson på frågor från åhörarna, däribland Jan Myrdal som kom med ett inspel om Karl XIV Johans betydelse för den svenska neutraliteten och relationen till Ryssland.