Bilder från Jan Myrdalsällskapets 10-årsjubileum

Myrdal talar OAS5818

Några bilder från ett lyckat firande i Varberg 21 juli 2018. Foto: Olle Asp

Arne Myrdal samtalar OAS5670

Arnes tal OAS5682

Cecilia talar OAS5765

Champagne OAS5728

Citroener OAS5699

Jan Myrdal 2CV OAS5826

Kjell Martinsson OAS5642

Lallon Kjell Martinsson OAS5688

Lasse Didings tal OAS5753

Lenin Mao Marx Diding OAS5709

Mingel OAS5733

Myrdal Honkonen OAS5691

 Myrdal Marx OAS5802