Skriv ut denna sida

Om Myrdalsällskapets stämma och styrelse 2017

14 april 2017

Styrelsen-2017-18-OAS1660.jpg

(Sällskapets nya styrelse efter årsstämman 2017  bakre raden fr. vänster, Mathias Cederholm, Cecilia Cervin, Arne Andersson, Gustaf Erling, Elisabeth Hallin, Anton Honkonen. Främre raden, Jannika Fahlander, Ingemar Albertsson, Robert Modigh, Foto Olle Asp)

Sällskapets nya ordförande Arne Andersson skriver några rader om årsstämman och det kommande verksamhetsåret.

Norberg 2017-04-12

Ett nytt verksamhetsår har startat, en ny styrelse valdes vid stämman i Varberg den 8:e april.

En förändring av sällskapets stadgar beslutades vid förra årets stämma och för att vinna laga kraft måste två på varandra följande stämmor fatta beslut om ändringen.

Detta gällde prisfrågan som vid förra året ändrades från Jan Myrdalsällskapets pris till Jan Myrdal bibliotekets pris.

Vid detta år gjordes en ytterligare förändring för att tillmötesgå Jan myrdal.

Från och med nästa års stämma, om den så beslutar, kommer inte Jan Myrdals namn och sällskapet finnas med i sällskapets stadgar vad gäller Lenin och Robespierrepriset.

Under årsstämman kom frågor upp om såväl stadgeändring som sällskapets ekonomi.

En höjning av medlemsavgiften med femtio kronor beslutades.

Till styrelse valdes som ordförande Arne Andersson för två år.

Till övriga styrelseledarmöter valdes: Cecilia Cervin, Robert Modigh, Anton Honkonen, för två år samt Gustav Erling för ett år. Till suppleanter valdes för ett år Ingemar Lallon Albertsson och Elisabeth Hallin.

Kvar i styrelsen under året är Jannika Fahlander och Matias Cederholm.

Avgick ur styrelsen på egen begäran gjorde Lasse Diding, Jenny Tedjeza, Bertil Kilner och Per Axelsson.

Alla avtackades vid stämman och en särskild hälsning sändes till Per Axelsson som avsagt sej på grund av sjukdom.

Stämman avslutades i god stämning och jag tror alla kände lust att fortsätta utveckla och sprida kunskap om Jan Myrdalbiblioteket och sällskapet. Detta för att skapa en stabil grund för framtiden.

Söndagen den 9:e april kl:10.00-13.00 Första konstituerande styrelsemötet

Inleddes av vår avgående vise ordförande Lasse Diding som berättade om Sällskapets tillkomst. Där efter berättade Jan Myrdal om uppgifter och möjligheter för biblioteket, och planerna för Jans nittioårsdag den nittonde juli. (Vi får återkomma till vad som då skall hända.) Därefter presenterades alla i styrelsen.

Efter en kort paus då Jan Myrdal och Lasse Diding lämnade mötet vidtog styrelsens arbete.

Vi beslutade att inte delta vid bokmässan i Göteborg detta år. Kostnaderna är stora och vår ekonomi svag, hur vi skall stärka den kommer att bli en av huvuduppgifterna för styrelsen detta år. Vi beslutade att delta i Hallands bokmässa och söka delta vid andra mindre bokmässor eller motsvarande på andra platser. Är det medlemmar från andra delar från landet som har förslag så hör av er så ska vi undersöka om vi kan medverka, har även talat med Jan Myrdal som gärna medverkar om det är möjligt.

En annan viktig fråga är Jans boende i lägenheten i biblioteket, styrelsen kom fram till att det är av stor vikt att Jan finns kvar i biblioteket så mycket som det är möjligt.

Som det nu är har Jan sagt upp sin lägenhet och avflyttar från första maj och önskar därefter hyra endast ett rum.

Jag fick uppdraget att tillsammans med Jan se om vi kan komma till en bra lösning för Jan, för biblioteket och sällskapet. Styrelsen har föreslagit en kraftig hyressänkning för att kunna behålla Jan och hans lägenhet i biblioteket intakt, Jan har fått ett bud att ta ställning till, nu hoppas vi bara att vi kan nå en bra lösning.

En andra fråga vi samtalade om var ett andra gåvobrev från Jan gällande all den konst och alla de föremål som är under kartläggning av P-A Skansen. Den här frågan äger Jan men sällskapet önskar vara behjälplig så långt det är möjligt. Olle Asp har gjort en fotodokumentation som kanske måste kompletteras, vidare har Cecilia Cervin som var med vid tillkomsten av det första gåvobrevet lovat att vara behjälplig om så önskas.

Jan har också tagit upp Gun Kessles roll och plats i biblioteket, bör bättre uppmärksammas. Mycket av det som finns i biblioteket är delar av deras gemensamma livsverk.

Vi hoppas under inte allt för lång framtid skriva ett nyhetsbrev till alla medlemmar som närmare kan redogöra för de planer, uppgifter vi som styrelse och ni som medlemmar har framför oss.

Några beslut vid vårt första konstituerande möte.

Adjungerade till styrelsens sammanträden som vid tidigare styrelsen valdes:

P-A Skansen.

Benny Larsson.

Valdes för styrelsearbetet till:

Sekreterare Jannika Fahlander.

Kassör Robert Modig.

Vise ordförande Cecilia Cervin.

Nytt för i år är valet av arbetsutskott som utgörs av:

Arne Andersson.

Robert Modig.

Jannika Fahlander.

Arne-Andersson-OAS1679.jpg

Jan Myrdalsällskapets nya ordförande
Arne Andersson.
Adress: Rättsbo 32. 73891 Norberg.

Telefon: 070-3739851
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Relaterade artiklar (efter tagg)