Inför årsmötet den 18 april

Stämmohandlingarna har nu skickats ut som en pdf-fil med epost. Häftet innehåller bland annat styrelsens verksamhetsberättelse, den ekonomiska berättelsen samt valberedningens förslag till kandidater.

Medlemmar som inte har nåtts av utskicket kan rekvirera handlingarna med hjälp av kontaktformuläret. Klicka här!

Väl mött på årsmötet!

Styrelsen