Kulturnyheterna på besök i Jan Myrdalbiblioteket

I slutet av april, under ett av många arbetspass i biblioteket, kom Svt:s Kulturnyheterna på besök.

Inslaget sändes den 30 april, och finns att se på nätet.

Myrdal fick tillfälle att visa och berätta en del om biblioteket, och Olle Asp - en av de många som har flyttat böckerna från Skinnskatteberg till Varberg, och nu ägnar mycket tid åt katalogiseringsarbetet - förklarade varför han tycker det är mödan värt att göra Myrdals bibliotek tillgängligt för framtiden.

Olle Asp intervjuas av Kulturnyheterna

Olle Asp och Carl Moberg från Svt
Foto: Jan-Anders Karlsson

Se inslaget här

Några fler fotografier från samma vecka:
(Foto Olle Asp)

Fikarast

Hans Larsson, Göran Serrander, Henrik Celander och Per Axelsson resonerar under en rast

 

Hans Larsson och JM

Hans Larsson och Myrdal diskuterar

 

Fika

Göran Serrander, Jan-Anders Karlsson, Myrdal och André Brochu under en paus i katalogiseringen