Bästa bokmässan hittills

2013 års bokmässa i Göteborg blev den bästa hittills för Jan Myrdalsällskapet. Mer surr kring montern än någonsin, fler böcker i omlopp än någonsin och fler frivilliga medarbetare i montern än någonsin. Många mässbesökare anmälde sig till sällskapets medlems- och utskickslista. Flera nya betalade medlemsavgift på stående fot.

I centrum stod, eller rättare sagt, satt Jan Myrdal med signaturpenna i högsta hugg och på bästa humör, trots att knäna gör ont av artros. Men 86-åringen blev trött. Han framträdde även i andra montrar och på De litterära sällskapens scen.

Efteråt skrev han ett brev:

Jag fann mässan en stor framgång. Inte en enda obehaglig figur angrep! Sålde böcker. Fick in mycket pengar.  (Vilka täckte en stor del av omkostnader, hotell och så vidare.) Andrea och Isolde var glada. Isolde håller på att ta språnget till tonår. Hon åt med glädje och utan att jag på något sätt tjatat sitt livs första ostron!

Ett stort steg på vuxenblivandet!

Jag vill tacka alla från sällskapet som lade ned stort arbete och bidrog till detta. Ta emot. Framför!

Hälsningar
från en fortfarande trött
Jan Myrdal

På mässan lanserade Celanders förlag Myrdals senaste bok, På tvärs. Bara i sällskapets monter fann boken ett sextiotal läsare. Den är nummer 21 i serien Skriftställning som utkommit sedan tidigt 70-tal.

Och Jan Myrdalsällskapets hovfotograf Olle Asp tog bilder:

Fotografering-1010914 ♦ En bild tillsammans med Jan Myrdal blir ett trevligt minne. Per Arne Skansen agerar fotograf.
 
Jan-Myrdal-1010889

Förmodli-
gen såldes inte en enda bok utan att köparen ville ha författarens hälsning i den.

Myrdal-Anton-1010877  ♦ Får Anton Honkonen ett gott råd av Myrdal? Han håller på att sammanställa en Myrdalbibliografi.
Samtal-om-pubertet-1010904 ♦ Det fanns även äldre böcker av Myrdal. Här pågår diskus- sionen om Pubertet, medan Per Arne Skansen arrangerar ut- ställda bilder av Gun Kessle.
Styrelsemte-1010862 ♦ Sällskapets styrelse höll sammanträde, från vänster: Arne Andersson, Per Arne Skan- sen, Håkan Danielsson, Lasse Lindström, ord- förande Cecilia Cervin, Sköld Peter Matthis och valberedare Jan- Anders Karlsson.
Lasse-Kjell-1010839 ♦ Utdelar vice- revisor Kjell Martinsson en varning till kassör Lasse Lindström?
Lenin-Arne-1010881 Arne Andersson, ansvarig för sällskapets monter, har tagit en paus och besöker grannmontern.