Jan Myrdalbiblioteket skall katalogiseras

Jan Myrdals Exlibris, tecknat av Svenolov Ehrén (omkring 1950) Jan Myrdals Exlibris, tecknat av Svenolov Ehrén (omkring 1950)

Jan Myrdals stora bibliotek och arkiv, som Jan Myrdalsällskapet fått som gåva av författaren, skall nu katalogiseras.

Såväl institutioner som privatpersoner inbjuds att bidra till detta stora och viktiga kulturprojekt!

 

I denna tid av kulturell nedrustning, då hela bibliotek (Brunnsvik t ex) slängs på tippen, går Jan Myrdalsällskapet mot strömmen och gör detta unika bibliotek tillgängligt för forskare, författare och andra intresserade.

Medlemmar i sällskapet har genomfört flytten och ställt böckerna – cirka 50 000 volymer ‑ på plats. Samlingen återspeglar Myrdals 70 år som arbetande intellektuell. Här finns otaliga böcker man inte kan hitta i något annat svenskt bibliotek.

Nu vidtar det stora och viktiga arbetet med att katalogisera samlingen. Därmed blir Jan Myrdalbibliotekets samlingar sökbara i Libris – de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst, som administreras av Kungliga Biblioteket.

Katalogiseringen kommer att ske med frivilliga insatser, men kräver ändå stora investeringar i datorer och annan utrustning. För att komma igång behöver vi 100 000 kr. Vi söker därför bidrag, stora som små.

Katalogiseringen

Det krävs investeringar på cirka 100 000 kr.
Bland annat skall vi skaffa:
Fyra datorer utrustade med handskanners och etikettskrivare Nätverksskrivare, 
Kopiator, 
Flatbäddsskanner, 
Bredband, 
Biblioteksutrustning för märkning av hyllorna och böckerna.

Stöd arbetet med katalogiseringen!
Bidrag är välkomna till Pg 498041-3.

Märk med ”Biblioteksinsamlingen”.

 

Bidragsgivare får ett omnämnande på en donationstavla i biblio­teket, samt därtill förstås äran som det innebär att delta i denna unika kultursatsning.


Jan Myrdal i Libris

Se här vilka av Jan Myrdal egna böcker som finns i Libris Se här vilka böcker i Jan Myrdalbiblioteket som hittills är registrerade.