Skriv ut denna sida

Ordförande Cecilia fyller 75

11 juni 2012
Jan Myrdalsällskapets ordförande Cecilia Cervin fyller 75 år idag, 11 juni 2012. Här gratuleras hon av Jan Myrdal och av Peter Curman, poet och medlem av sällskapets styrelse.

Tack för vad Du är och vad Du gör Cecilia!

Det finns tredubbel anledning för mig att hylla Cecilia Cervin på hennes sjuttiofemårsdag.

Dels har jag det som människa och vän. Hon har i övermått alla de goda egenskaper som gör att en vänskap blir djup och bestående.

Dels gör jag det för allt hon uträttat och uträttar i Jan Myrdalsällskapet vars ordförande hon är. Detta sällskap är ju alls inte till för personen Jan Myrdal och inte heller ett sällskap till någon dennes högre ära. Som hon sett uppgiften för och arbetet med sällskapet och det stora bibliotek och de omfattande samlingar som lämnats till sällskapet är de att möjliggöra för en ny generation att öppna och föra vidare det intellektuella och konstnärliga arbetet i en av de styrande oftast undertryckt och vanställd refraktär tradition.

Dels är jag personligen tacksam för hennes verk "Det illojala barnets uppror". Det är ett av de - kanske just det - kritiska verk om mitt arbete som kommit att ge mig större självinsikt.

För allt detta är jag tacksam och det bidrar till att jag vill hylla henne på denna hennes högtidsdag. Men till detta bör också sägas att just min vänskap med och respekt för Cecilia Cervin visar på något allmänt viktigt. Hon och jag har olika världsbild och har olika bindningar. I vissa fall står vi för motsatta tolkningar. Något som icke hindrar vänskap, respekt och förståelse. En värld där vi alla voro likar i betydelsen lika kopior av varandra, intellektuellt och i världsåskådning, vore förstenad. En kraftlös skuggvärld, ett dystert Hades.

Tack för vad Du är och vad Du gör Cecilia! Jag önskar Dig allt gott.

Jan Myrdal

 

Cecilia gratuleras till sina 75 år!

En kyrkligt aktiv som håller reda på såväl Bibelns som verklighetens profeter - så kan man beskriva den välformulerade dam som är ordförande i Jan Myrdalsällskapet. Men trots sin ålder finns det ett trotsigt barn inom Cecilia Cervin som vägrar att sitta stilla i kyrkbänken. Hon påminner mer om Pippi Långstrump än om Heliga Birgitta. Sin doktorsavhandling ägnade hon "de olydiga barnen" och ett föredöme för hennes beundran av olydnad är just Jan Myrdal.

För en utomstående kan det förefalla något paradoxalt att en kyrkligt aktiv står i spetsen för påstådda evolutionärer och samhällsomstörtare. Men för den eftertänksamme är det egentligen inte så konstigt. Det sällskap som samlades till sin sista måltid hade ju också en revoltör som huvudman.

Cecilia gratuleras till sina 75 år!

Peter Curman

 

Refraktär litteraturvetare och psalmfrämjare

Cecilia Cervin är lärare och arbetade i 27 år som gymnasielärare i svenska i Malmö. Hon vidareutbildade sig i litteraturvetenskap och doktorerade 1997 med sin avhandling "Det illojala barnets uppror - studier kring Jan Myrdals självbiografiska texter". Vid 63 års ålder anställdes hon på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona där hon som universitetslektor byggde upp högskolans utbildningsverksamhet i svenska språket. Eftersom hennes utbildning egentligen rörde ett annat ämne säger hon med typisk blygsamhet att hon låg bara en halv kursbok före sina elever...

Prästdottern Cecilia är aktiv i sin församling av Svenska kyrkan i Lund. Hon är också sedan flera år aktiv i Anders Frostenssonstiftelsen, "AF-stiftelsen Psalm och sång - för nyskapande insatser på psalmens område". Det gäller helt enkelt att bidra till att nya psalmer skrivs.

Även om aktivteterna i Jan Myrdalsällskapet ibland tar veckoslut i anspråk ser hon till att aldrig missa en högmässa. Men när hon på bokmässan i Göteborg och i andra sammanhang företräder sällskapet talar hon gärna på temat "den refraktäre Jan Myrdal".

Relaterade artiklar (efter tagg)