Rapport från kinesiska konsulatets besök

En delegation från Kinas konsulat i Göteborg, under ledning av Generalkonsul Gu Hui, besökte Jan Myrdalbiblioteket och Jan Myrdal 24 augusti. Sällskapets kassör Robert Modigh rapporterar från besöket.

Kinabild 5

Klockan 10:00 anlände Generalkonsul Mr Gu Hui och vicekonsul Ms Jiang Lili med sitt entourage. Dessa mottogs av vice ordförande Elisabeth Hallin samt kassör Robert Modigh.

Efter en kort inledning om sällskapets historia och iordningställandet av biblioteket inleddes rundvandringen i bibliotekets källare. Hyllan med kinesisk konst väckte stort intresse bland våra besökare. De visade stort intresse och igenkännande av Jans bilder, konst, seriehäften mm.

Därefter fortsatte rundvandringen genom huset.

Efter rundvandringen samlades vi i soffgruppen på bottenvåningen. Jan Myrdal anslöt sig till sällskapet. Ett samtal mellan Generalkonsuln och Jan följde om Jans erfarenheter och resor i Kina. Presenter utbyttes. Kinas representanter skänkte två exemplar av Xi Jinpings politiska manifest till sällskapet/biblioteket samt en kasse te till Jan. I gengäld skänkte sällskapet ett exemplar var av Rapport från kinesisk by på tyska, Kinesisk by 20 år senare, En fest i Liu Lin samt Att leva i kinesisk by av Gun Kessle.

Därefter fortsatte hela sällskapet till hotell Gästis där Elisabeth till gästernas stora intresse förevisade hotellet samt Leninbadet.

Dagen avslutades med en lunch på Gästis matsalar. Sällskapet fick också en inbjudan på fem platser till Kinas revolutionsfirande den 29 september i Göteborg.

Kinabild

Vicekonsul Jiang Lili i samspråk med Elisabeth Hallin.

Kinabild 2

Hotell Gästis förevisades också till gästernas stora intresse.

Kinabild 3

Jan Myrdal signerar ett exemplar av ”Rapport från kinesisk by” till Generalkonsul Gu Hui.

Kinabild 7

Generalkonsuln fotograferar en målning av Gun Kessle.

Kinabild 8

Två kinesiska bilder föreställande Shanghais äldre stadsbild samt en kampbild från kulturrevolutionen väckte stort intresse hos våra kinesiska gäster.

Kinabild 5

Dagen avslutades med lunch på Gästis matsalar.