Maktens bilder. Japanska träsnitt som propaganda.

Östasiatiska muséet i Stockholm öppnar denna utställning med japanska träsnitt på temat "maktens bilder" lördag 19 debruari.

Gun Kessle och Jan Myrdal har donerat bilderna som utställningen bygger på. Den pågår till söndag 15 maj.

Paret Kessle-Myrdals enda villkor för donationen var att en utförlig katalog för utställningen skulle framställas. Den kommer att finnas på utställningen.

94fc5018
OM-2010-0013

Med detta villkor fullföljde Myrdal sin och Gun Kessles linje från 2005 då utställningen Sälja krig som margarin visades på Kungliga biblioteket i Stockholm.

Då, liksom till denna utställning, hade paret i många år och under många resor samlat affischer och träsnitt. Till Sälja krig som margarin deltog även Gun Kessle aktivt i förberedelsearbetet och kunde själv se resultatet, men hon avled i oktober 2007.

Östasiatiska muséet presenterar utställningen så här:

Kobayashi Kiyochikas serie träsnitt "Leve Japan, hundra samlade skratt" från första sino-japanska kriget (1894-1895) väcker frågor kring hur bilder påverkar oss, hur de kan mobilisera till våld och förebygga att vi utvecklar empati med den utpekade fienden.

Inträdet kostar 60 kronor. Länk till Östasiatiska.

Relaterade artiklar (efter tagg)