Skriv ut denna sida

En ung författare presenteras

26 september 2017

All världens berättare var en populär och betydelsefull litteraturtidskrift som gavs ut mellan 1945 och 1956. Den introducerade både svenska och utländska författare för en stor publik. Många unga författare fick här en första möjlighet att publicera sig, så även Jan Myrdal. Han debuterade i decembernumret 1950 med novellen ”Den lärorika historien om Dunlop Humanisten”.

Så här introducerades författaren av tidskriftens redaktör Åke Runnquist:

"Jan G. Myrdal

är en ung debutant på den litterära vädjobanan, fallen efter berömda föräldrar. Han växte upp i den burgna medelklassförstaden Bromma som han skildrat i upproriska och kritiska, men opublicerade verk och har sedan trots sin ungdom haft tämligen skiftande öden och tagit sig fram genom stora delar av Sverige och Europa som ambulerande levnadskonstnär. Från skilda postadresser har han bombarderat sitt hemlands redaktörer med bidrag av olika slag, från hela romaner till mycket små prosaskisser. Hans huvudtema har varit den moderna, något upprivna storstadsungdomen och varken hans politiska teorier, som framlagts i synnerligen radikal och tillspetsad form, eller hans stilexperiment, som stundom kunnat te sig en aning oöverlagda, har kunnat förta intrycket av att här föreligger en begåvning, som säkert skall låta tala om sig så småningom. Å.R."

Och i nr 10 1952 trycktes novellen ”Rydmans” med denna författarpresentation:

"Jan Myrdal

son till internationellt kända föräldrar, påstår sig med bestämdhet kunna göra anspråk på ett svenskt refuseringsrekord. AvB fann det i hög grad lämpligt att sätta stopp för den begåvade och produktive författarens meningslösa rekordjakt och presenterar här hans novell Rydmans som ligger till grund för en nyligen fullbordad roman. Novellen levererades i våras av författaren själv; halades högtidligen upp ur en jättelik ryggsäck som skulle skava sin ägares axlar under en fotvandring landet runt.

Lyrik har Jan Myrdal publicerat lite varstans. Hans prosadebut skedde för två år sedan i AvB."

 

Och här på hemsidan finns texten till "Den lärorika historien om Dunlop Humanisten", tillsammans med en annan text ur Folket i Bild samma år.