Liten rapport från firandet av Jan Myrdals nittioårsdag

Styrelseordförande Arne Andersson avlägger rapport om firandet av Jan Myrdals 90-årsdag och skickar med en liten utmaning till alla medlemmar.

Onsdagen den 19:e Juli. Kl:17.00-19.00. Restaurang Vurma. 
Firandet började med att Jan inbjöd till ett ”Release - party” med en nyutgåva av ”Bilden som vapen” På DVD. Gäster strömmade till, vänner från FNL rörelsen, Folket i Bild och otaliga vänner och medlemmar i Jan Myrdalsällskapet. Säkert hundratalet samlades, gratulerade och samtalade. Presentbordet fylldes.

Bland gästerna: Mångårige socialdemokratiske politikern Thage G Pettersson. Konstnären och satirtecknaren Leif Zetterling. Fotografen och författaren Donald Boström. Vavra Suk chefredaktör tidskriften ”Nya tider.” För att nämna några av de närvarande. Jan firade samma dag även sin nionde bröllopsdag med Andrea. Dottern Isolde gjorde ett framträdande med sin saxofon som förhöjde stämningen. Leif Stålhammer fördelade ordet med den äran, till alla de som vill gratulera. Jan bjöd på champagne som han och P-A Skansen varit i Frankrike och inhandlat, bättre kan en födelsedag knappast bli! Med en DVD ”Bilden som vapen” i ena handen och ett glas champagne i den andra avslutade vi firandet.
 
Lördagen den 22:a Juli. kl:13.00 - 17.00
Jan Myrdalsällskapet inbjöd till firande av Jan Nittio år vid Biblioteket på Snidaregatan i Varberg.
Jan bjöd alla på champagne . Gäster och gratulanter strömmade till, present bordet fylldes och talen avlöste varandra. Talarna visade åter bredden i intresset för Jans författarskap. Från Folket i bild talade Gunnar Olofsson, från kommunistiska partiet Lars Rothelius som också skänkte tidiga årgångar av tidningen ”Proletären.” Samt Dag Sandal präst och gammal vän till Jan. Samtalen handlade om allt, från politik till religion och inte minst om dagsaktuella frågor. Från bokbordet såldes dvd:n och böcker.
 
Så vände vi oss mot bibliotekets tak där en Cittra  cv2 av 1956 års modell avtäcktes.
En bil enkel, men fylld av geniala lösningar. Bilen är en kopia av den som Jan och Gun reste med 1958 i Afghanistan. Vi har hittat originalet men den var inte till salu varför vi införskaffat en kopia från 1956. Nu pryder den Bibliotekets tak som en påminnelse om Jans stora intresse för teknik och inte minst Meccano. Vad gäller Meccanoutställningen så hoppas vi få återkomma. Den måste få sin rättmätiga plats i samlingarna och kunna visas upp.
 
För mej har båda dessa dagar varit en stor upplevelse. Att se bredden av människor som utifrån olika politiska och religiösa utgångspunkter med nyfikenhet och intresse intresserar sej för Jans livsverk. De som grep möjligheten att följa med på visningarna av biblioteket denna dag kunde inte bli annat än imponerade av samlingarna och allt det ideella arbete som gjorts och gör biblioteket till det forskarbibliotek det i dag är. Jag hoppas Jan får många år att verka och väcka tankar till liv, som en ledande socialdemokratisk politiker uttryckte sej, ”Jan Myrdal behövs mer än någonsin i en tid som vår.” Vi i sällskapet har fått förmånen att förvalta det livsverk som ryms i Jan Myrdalbiblioteket, vi har ett stort ansvar att förvalta denna rikedom, och källa till insikt. Det enda säkra är att ni, alla medlemmar, det är ni som har att bevaka sällskapets framtid.
Vill påminna om att vi i styrelsen fattade beslutet att inte delta på årets bokmässa i Göteborg. Inte på grund av politiska skäl, utan av ekonomiska, bokmässan är dyr, i stället vi kommer vi att delta i ett antal mindre bokmässor under detta år.

Vidare har vi beslutet att vi inte betalar ut reseersättning till styrelse eller de som kommer och arbetar i biblioteket. Detta gäller tills vi ser att vi har en stabilare ekonomi, hoppas ni alla har förståelse för detta beslut. Det bör sägas att vi inte befinner oss i en ekonomisk kris, men vi vill ha marginaler och stärka oss för framtiden.

Med detta har vi även fattat beslutet att alla i styrelsen skall skänka en valfri summa per månad till biblioteket, summan skall vara på kontot den första var månad. Nu utmanar vi alla medlemmar till det samma, betänk det är inte summans storlek utan antalet givare som gör skillnad. Om alla skänker 25 kronor så blir det 10000kr på en månad. Önskar Jan och er alla en god fortsättning på detta verksamhetsår.
 
Arne Andersson
Norberg 2017-07-29