Jan Myrdal berättar i Norberg om när gatan tog mediemakt i Paris

Jan Myrdal framträder i västmanländska Norberg två dagar innan han fyller 89. Det är LO-kommittén och Socialdemokraterna i Norberg, Folket i Bild/Kulturfront Västmanland/Dalarna, ABF och Bergslagens Folkhögskola som inbjuder till ett heldagsarrangemeng med temat "Solidaritet är grunden - kärnan är facket".

Första punkten på dagens program är ett öppet samtal om "När gatan tog mediemakt". Föreläsning och samtal med Jan Myrdal som nyss kommit med en bok med samma titel. Den innehåller bilder från Pariskommunen samlade av Jan och Gun Kessle.

Plats: NEED - CoffeeShop vid Norbergs torg.

Tid: Klockan 11:00

Andra punkten är "I Norbergsstrejkens fotspår". Arne Andersson föreläser om strejken 1891-92 och den teaterpjäs som Norbergarna iscensatte (under Arnes ledning).

Plats: Storgruvan i Klackberg.

Tid: Klockan 13:00

Tredje punkten är "Möte på 'hemlig' strejkmötesplats". Samling vid den hemliga strejkmötesplatsen där minnet av den stora strejken hedras. Det vankas också kaffe och bullar.

Sten Nordström inleder och berättar om platsen och dess historia.

Sång av Arbetets söner.

Tal av facklig företrädare.

Plats: Samling vid Storkiosken i Kärrgruvan 20 minuter före mötestiden för vägvisning.

Tid: 16:40 vid Storkiosken, 17:00 vid hemliga strejkmötesplatsen.

Information finns även på:

www.socialdemokraterna.se/norberg

 Affisch 17 juli 2016S