Guillou begrep inte Cornelis vykort om Myrdal: Äh det är bara en hälsning

I senaste numret av Cornelis-bladet uppmärksammar redaktionsmedlemmen Lasse Jansson en bok av Jan Guillou från 1979 där han intervjuar Cornelis Vreeswijk bland andra artister.

– I klipparkivet framträder en dyster bild av Cornelis. Det liknar en rättegångsakt, skriver Jan Guillou som ville ge en annan bild av trubaduren och visdiktaren.

Här finns Cornelis omdöme om Jan Myrdal.

Guillou hade läst Cornelis texter:

En del vistexter och dikter från perioden 1973 tycker jag verkar vara så snåriga att jag funderat på om det kan ha varit alkohol eller narkotika som risat till det hela. Stämmer det? frågar Guillou.

– Det stämmer så långt att det varit både det ena och det andra, centralstimulantia också, under en kort men häftig period, svarar Cornelis. Vi levde ju hårt under 60-talet. Men är det något som är snårigt så är det så att säga mitt eget fel. Säg något exempel.

Ja om vi då går till några dikter som finns i samlingen "Vykort" som du själv nämnde. Vykorten om Sara Lidman och Jan Myrdal begriper jag uppriktigt sagt inte ett smack av. Tag följande strof:

"I ett förtrollat marmorstall
glittrar ett rostfritt vattenfall.
Hästen kan inte dricka
då skulle motorn spricka.
Elfenbenshästar har slutet system.
Har inga tarmar. Inga problem..."

– Det är kanske lite gyttrigt det kan jag hålla med om. Men säg att det är en komprimerad bild som försöker återge borgerskapets verklighetsuppfattning, vad säger du om det?

Okay, du talar till min fantasi men inte till mitt förstånd. Men ta nästa strof, vad f-n har det här med Myrdal att göra:

"På en förtrollad teaterscen
dansar en dam av elfenben.
Damen är lätt på foten.
Damen är tom i roten.
Drillad av en demonisk person.
Tala med honom så blir du som hon."

– Jamen det där är såklart en Bergmanskådis. Möjligen med viss reservation för det där med lätt på foten som jag inte vet något om.

Och demonen är Ingmar Bergman?

–Javisst. Det är ett vykort till Jan Myrdal, inte om honom. Jag har avfärdat alla andra som kom med den där invändningen med att begriper de inte poesi kan dom dra åt skogen. Det är ju inga märkvärdigheter. Om du i samma dikt går två strofer längre ner:

"Från en förtrollad talarstol
skjuter en man med knallpulverpistol."

Det hörs väl lång väg att det är Palme? Jag känner inte Myrdal och även om jag har läst allt han har skrivit och även om jag retat mig till vansinne på en del hos honom så är han ju en jävel på Kina till exempel. Kalla den där dikten till honom för hornmage ... äh, det är det inte heller. Det är bara en hälsning ungefär som "tjena, så här ligger det till för mig idag, hur haru det själv?" Ett sånt vykort kan man väl skicka?

Detta citat kommer ur Jan Guillous "Artister", 1979 Norstedts.

Cornelis avled 1987.

Cornelis Vreeswijksällskapets hemsida har adressen cornelis.se

Cornelis bladetL