Ett PS om Tjernysjevskij

Mariusz Kalinowski är översättare till polska av bland andra Swedenborg, Strindberg, Magnus Florin, P.O. Enquist, Stig Larsson, Lars Norén och fick 2003 Göran O. Erikssons stipendium för översättning av svensk dramatik. Under arbetet med Tjernysjevskij som inspiratör till Strindbergs Fröken Julie och Ett drömspel har han stött på ett känt problem med transkribering av ryska. Som skribent är Kalinowski noggrann även med detaljer. Så han har gjort en lista:

Stavningsvarianter av namnet Tjernysjevskij

(OBS: bara på svenska + de stora kulturspråken):

Чернышевский (ryskt original)

Tschernischeffski (Fäderneslandet, 1862 [cit av J. Myrdal i Vad bör göras?, 1984])
Tschernyschewskij (Strindberg i brev till Looström 7/1884 + Brockhaus, 1883)
Tchernischewsky (Strindberg i brev till Looström 8/1884 + till Mörner, 11/1885)
Tchernyschewsky (Strindberg i brev till Looström 9/1884 + till Lie 8/1884)
Tschernischewskij (Strindberg i brev till Heidenstam 1/1885)
Tschernyschevskij (F. C. Askerbergs Förlag, 1885)
Tchernychewsky (Strindberg i brev till Albert Bonnier, 7/1886)
Tchernycheswky [sic!] (fransk utgåva, 1875)
Tchernychewksy [sic!] (Benjamin Tucker, övers. – från franska! – i ”Liberty”, nr 42, Boston, 1884)
Tchernychevski (fransk Strindbergbiografi, Elena Balzamo, 1999)
Tchernuishevsky (New York utgåvan, 1886)
Cerniscevski (fotnot i New York utgåvan 1886: ”It is also sometimes spelt Cerniscevski, in the Polish fashion.”) [polsk stavning, i verkligheten: Czernyszewskij el. Czernyszewski]
Tsjernysjevski (Erik Hedén, 1926)
Tjernytjevski (Stellan Ahlström, 1956)
Tjernysjevski (Allan Hagsten, 1951)
Tjernysjevskij (Nord. Familjebok, 1890; Ahlström, 1976; B.–G. Dahlberg, 1983)
Tjernysjevskij (Nationalencyklopedin på nätet)
Černyševskij (Lennart Kjellberg, Den klassiska romanens Ryssland, 1964)
Chernyshevsky (Björn Meidal, 1994)
Chernyshevskii (Andrew M. Drozd, 2001)
Tjernysjevskÿ (Melker Johnsson, En åttitalist. Gustaf af Geijerstam, 1934)
Tšernõševski (bibliotekstjänsten LIBRIS – anges bland „alternativa namn”)
Etc.
Det finns säkert flera...

Svenska titelvarianter:

”Hvad är att göra” (Nordisk Familjebok, 1890)
”Vad är att göra?” (Lennart Kjellberg, Den klassiska romanens Ryssland, 1964)
”Vad göra?” (t. ex. Knut Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige, 1977)
”Hvad skall man göra?” (utgåvan 1885)
”Vad bör göras?” (utgåvan 1983)

Inte undra på att boken – och författaren – tycks vara så svårhittad...

Mariusz Kalinowski