Indras dotter - född ur en rysk dröm

Om Strindbergs skuld till Tjernysjevskij

(Full version)

Om bakgrunden till August Strindbergs Ett drömspel, ett av 1900-talets främsta dramer, i den ryske 1800-talsförfattaren Nikolaj Tjernysjevskijs verk vet Strindbergsforskningen ingenting. Gunnar Brandells gedigna Strindbergbiografi i fyra band – idag ett standardverk – bär titeln Strindberg – ett författarliv. Personregistret för alla fyra band omfattar ca 1.200 namn. Tjernysjevskij finns inte med bland dem, fast Strindberg i ett brev från 1884 skrev om Was thun?: ”Denna roman har gjort epok i mitt författarlif.”

En av de få som insett Tjernysjevskijs betydelse för Strindberg är Jan Myrdal. I sin I de svartare fanornas tid påpekar han att Strindberg var ”impregnerad” av ryssen, skriver Mariusz Kalinowski.

"Det moderna dramat har sina rötter i en rysk socialistisk utopi."

Så kan man sammanfatta den polske svensköversättaren Mariusz Kalinowskis fortsatta genomgång, Indras dotter – född ur en rysk dröm, av August Strindbergs inspiration för några av sina främsta dramaverk. Kalinowski tar fram ytterligare en rysk referens för Strindberg, Fjodor Dostojevskij.

Kalinowski höll ett föredrag vid International Association of Scandinavian Studies, IASS, konferens 3-7 august 2010 i Lund. Texten införs i IASS konferensrapporti början av 2011. Ladda här ned Kalinowskis analys av Ett drömspel och här av Fröken Julie, den första delen av Kalinowskis genomgång av Strindbergs inspirationskällor, Fröken Julie - designed in Russia!. Läs här hans förhandspresentation av artikeln om Ett drömspel, som han gjorde inför IASS-konferensen. När Jan Myrdal kommenterar kommer det också att införas här.

Kalinowskis diskussion om Tjernysjevskijs betydelse för Strindberg, bägge texterna, har refuserats av Strindbergiana, årsbok för Strindbergssällskapet, för att "texten är inte intressant för oss".