Jan Myrdal i samtal med Anton Honkonen

Under våren kommer Jan Myrdal tillsammans med Anton Honkonen att ge sig ut på en unik föreläsningsturné runt om i landet. De två bor i Varberg i det hus som idag också inhyser Jan Myrdalbiblioteket, och deras nära relation i liv och arbete har skapat grunden för dessa föreläsningar.

 

De kommer bland annat att samtala om:
* synen på skrivandet och frilanslivet ur ett yngre och äldre perspektiv.
* Jans långa och mångsidiga yrkesliv och hur det är att åldras inom det
* den senaste skriftställningsvolymen På tvärs och hur det egentligen är att läsa med tvesyn.

Vid framträdandena kommer det finnas tillfälle att köpa böcker, samtala med andra medlemmar ur Jan Myrdalsällskapet och ställa frågor till Jan personligen.

Detta är ett samtal och en unik träff med en av vårt lands mest kontroversiella författare som i samband med utgivningen av På Tvärs för första gången ger sig ut på en sammanhängande föreläsningsturné i Sverige.

Jan Myrdal om att möta publiken:

”Jag har varit med och skrivit nu i snart sjuttio år, vilket är rätt lång tid. Jag har sagt två saker. Det första, man skall inte spotta på sig själv eller sitt yngre jag i ansiktet. Det andra är att jag naturligtvis förändrats i mångt och mycket, men samtidigt har jag i vissa grundfrågor blivit än mer övertygad om att historien är lång och hänger samman. Faran nu är att den ständigt hackas upp. Detta skall vi tala om. Man måste kunna se skeenden.

Det kommer bli roligt att åka ut och föra en diskussion. Och det är alltid intressant att möta publiken, i varje fråga man tar upp finns en tvesyn, och detta är viktigt att tala om.”

Vidare information hittar ni efter helgerna på denna sida, på Facebook www.facebook.com/JanMyrdalsallskapet eller http://www.antonhonkonen.com/

Datum, städer och biljetter släpps i början på januari.

https://www.adlibris.com/se/bok/pa-tvars-skriftstallning-21-9789187393037