"Vad hände med revolten?"

"UR Samtiden" visade på TV 23 april 2013 en diskussion där Jan Myrdal deltog tillsammans med konstnären Carl-Johan de Geer. Med serietecknaren Mats Jonsson (född 1973) på Galago talar de, enligt ingressen, om arvet efter 1968 års revolutionslusta. Rubriken var "Littfest 2013 Vad hände med revolten?"

Samtalet begränsades dock inte bara till vad som hände 1968, eller i Sverige. Myrdal och de Geer vidgade diskussionen.

Programmet kan ses på UR Play på nätet fram till och med 1 juli 2018 på adress:
http://urplay.se/Produkter/175991-UR-Samtiden-Littfest-2013-Vad-hande-med-revolten