Strindbergssällskapet diskuterar fortfarande inte Tjernysjevskij

Efter Jan Myrdals artikel i Svenska Dagbladet 4 oktober 2012 "Strindbergs ryska rötter censureras" har Strindbergssällskapet reagerat på sin hemsida och länkar till artikeln och två kritiska motinlägg i Svenska Dagbladet samt ger en länk till en av Mariusz Kalinowskis artiklar. Men någon diskussion i den litterära fråga som Myrdal och Kalinowski tagit upp om August Strindbergs och hans ryska inspirationskällor hos Nikolaj Tjernysjevskij är det inte fråga om - inte än i alla fall.

Mariusz Kalinowski har uppmärksammat Ryska riksförbundet i Sverige på frågan och riksförbundet återger hans inlägg på sin hemsida.

Här är Strindbergssällskapets samlade material om Nikolaj Tjernysjevskij på hemsidan www.auguststrindberg.se:

Myrdal lånar språkbruk från ryska extremister
Av Magnus Ljunggren
SvD 5 oktober 2012

Essän höll inte måttet
Av Elena Balzamo, Anna Cavallin, David Gedin, Per Stam (redaktörer för 2013 års Strindbergiana).
SvD 4 oktober 2012

Strindbergs ryska rötter censureras
Av Jan Myrdal
SvD 4 oktober 2012

På denna, Jan Myrdalsällskapets, hemsida har artikeln rubriken "Fallet Kalinowski", vilken var Myrdals rubrik i manus.