Ett omisskännligt tonfall av lust …

När Jan Myrdal fyllde 80 år gjordes en vänbok. Trettioen skribenter medverkade, bland andra Cecilia Cervin, Peter Curman, Anders Ehnmark, Lars Gustafsson, Annika Hagström, C H Hermansson, Sigrid Kahle och Henning Mankell. Omslagsbilden var av dåvarande hustrun Gun Kessle. Du kan ladda ned hela boken.

"Det är både lätt och svårt att skriva om Jan Myrdal. Lätt därför att han alltid funnits med oss som en samtida och påstridig författare, alltid beredd att uttolka våra liv i politikens och livets olika skeden och ofta slagkraftigt formulerat vad vi tänkt och känt. Svårt därför att livet är så komplext och sammansatt och därför att också denna existentiella sida – till hans belackares förtrytelse – också finns med i hans mångfacetterade och egensinniga skriftställarskap."

Ur Peter Curmans bidrag till vänboken: Att resa med Jan Myrdal