Två ståndpunkter om Jan Myrdal och Indien

Per J Andersson skriver om Jan Myrdal och Indien i Dagens Nyheter 13 juni 2012. Artikeln kommer med anledning av att den indiska regeringen avser att inte låta Myrdal besöka Indien igen. Andersson som skrivit om Indien är raljerande och föga saklig:

Myrdals bok om maoistgerillan är torr som fnöske, pamflett för maoismen och full av storslagna historiska resonemang i mästrande tonläge. Business as usual, alltså.

Men Andersson får mothugg av Anders Romelsjö.

Dagens Nyheter säger i sin ingress att Per J Andersson reder ut vad Myrdal sagt och skrivit om maoistgeriallan. Men det kan inte sägas vara riktigt. Anderssons text finns också på hans bloggsida "Indien Online". Andersson är redaktör på resetidskriften Vagabond och har skrivit resehandböcker. På sin blogg presenterar han sig som årets journalist 2010.

Anders Romelsjö, läkare och professor vid Karolinska institutet, polemiserar mot Andersson på IndienSolidaritets hemsida och på sin egen bloggsida.

Läs texterna via länkarna nedan.

DNs hemsida
Per J Anderssons bloggsida
Anders Romelsjös hemsida
IndienSolidaritets hemsida