Jan Myrdals äktenskap upphör

Paret Andera Gaytán Myrdal och Jan Myrdal har gemensamt lämnat in en anmälan till tingsrätten om att deras äktenskap ska avslutas. Andrea har överlåtit sin andel av fastigheten i Skinnskatteberg till Jan och bägge flyttar. I syfte att få bästa arbetsmöjligheter fortsättningsvis anstränger sig Jan Myrdal nu för att lösa formella och praktiska problem.

Lösningar för alla ekonomiska och praktiska mellanhavanden mellan Andrea och Jan är överenskomna. Andrea har flyttat in i en lägenhet i Fagersta med sin dotter. Så snart det är praktiskt genomförbart flyttar Jan till en fastighet i Varberg som ägs till hälften vardera av Lasse Diding och Henning Mankell. Där pågår förberedelser att hysa in även Jans privata arkiv som sedan en tid redan finns i Varberg och dit flyttas hans mycket omfattande bibliotek. Materialet ska vara och förbli tillgängligt.

Jan anser att av det som media framfört om skilsmässan är Aftonbladets första artikel 10 oktober 2011 en anständig nyhetsartikel. Länken här.

I Hallands Nyheter fanns 20 november en nyhetsartikel om flytten till Varberg. Länken här.