Under våren kommer Jan Myrdal tillsammans med Anton Honkonen att ge sig ut på en unik föreläsningsturné. De reser runt i hela södra Sverige - alltifrån Falun till Helsingborg - och talar om skrivande ur ett ungt och ett äldre perspektiv. För Myrdal, 86, är det första gången han ger sig ut och möter sina läsare på en sammanhängande föreläsningsturné i Sverige. 
 
 
Medlemmar i Jan Myrdalsällskapet uppmanas delta aktivt på mötena.

Tack för julklapp

24 december 2013
På julaftons morgon utdelades julklappar av Svenska Dagbladets ledarredaktion. Den till Jan Myrdal har ännu inte nått fram, men han tackar på förhand:

Under våren kommer Jan Myrdal tillsammans med Anton Honkonen att ge sig ut på en unik föreläsningsturné runt om i landet. De två bor i Varberg i det hus som idag också inhyser Jan Myrdalbiblioteket, och deras nära relation i liv och arbete har skapat grunden för dessa föreläsningar.

 

Under sorteringsarbetet i biblioteket på Snidaregatan dök det upp en liten häftad bok utgiven på Gummessons förlag 1967: Lundensiskt 40-tal av Harald Wollstad. Där finns denna skildring av ett möte med en ung författare in spe:

Lennart Parknäs är död. Han var 85 år gammal när han dog 28 augusti 2013, en av de tidiga medlemmarna i Jan Myrdalsällskapet.

Trots sin ålder var han mycket aktiv för sällskapets syften; han höll länge på att förbereda en utställning för en av de mest unika företeelserna i Jan Myrdals stora samlingar: de många autentiska flygbladen från "gatan" i Paris 1870-1871, den revolutionära Pariskommunens dagar.

I detta projekt hann Lennart inte till slutet. Hans långvariga sjukdom hann före.

Lennart var god vän med Jan Myrdal sedan 1948. Det är inte bara för Parisgatornas flygbland de samarbetat. Till Myrdals 80-årsdag medverkade han i vänboken som gavs ut då.

Likaså samarbetade han med Peter Curman, poet och styrelseledamot i Jan Myrdalsällskapet. In i det sista gjorde de två förberedelser för ett seminarium om sufismen som var tänkt att hållas antingen i Horndal eller i Islamabad
i regi av Pakistan Academy of Letters. (Denna akademi tilldelade 2009 Curman det största litterära priset i Sydasien och Curman har därefter deltagit på en stor internationell konferens om sufismen och freden i Islamabad.)

Gun Kessle avled 2007, vid 81 års ålder. Vid begravningen höll Jan Myrdal ett tal som återgavs i Aftonbladet dagen efter, 2007-11-16. Vid den tiden var Jan Myrdalsällskapet ännu inte bildat och Myrdals tal har inte funnits på denna hemsida.

Först Aftonbladets ingress:

I går begravdes konstnären och skribenten Gun Kessle. Tomas Bolme var officiant vid ceremonin i St Davidsgården i Skinnskatteberg och Gun Kessles make Jan Myrdal höll talet vid kistan.

Jan Myrdal har hållit föredrag i Brighton i Storbritannien där han 29 juni 2013 talade på temat "Om internationell solidaritet; några principfrågor".

Publiken var övervägande punjabitalande och till mötet kom den senaste utgåvan av "Röd stjärna över Indien"; det var en översättning till punjabi från Myrdals engelska original.

Därmed har boken tryckts i sex utgåvor i Indien: på engelska, punjabi, hindi, bengali, telugu och tamil. "Revolutionen bultar på Indiens dörr" är översättningen till punjabi av bokens namn; det tyckte Myrdal var ett bättre namn än hans eget.

Nu har startats studiecirklar kring boken i Brighton.

Här följer Myrdals tal i Brighton och hans egen reseberättelse till den sydöstengelska industristaden och badorten.
"UR Samtiden" visade på TV 23 april 2013 en diskussion där Jan Myrdal deltog tillsammans med konstnären Carl-Johan de Geer. Med serietecknaren Mats Jonsson (född 1973) på Galago talar de, enligt ingressen, om arvet efter 1968 års revolutionslusta. Rubriken var "Littfest 2013 Vad hände med revolten?"

Jan Myrdal uttalar sig i GT 8 april 2013 om krigshotet kring Korea. Tidningens rubrik på hemsidan är

"Utan atombomb hade Nordkorea slukats nu"

Göteborgstidningen GT som ägs av Expressen och har sin hemsida samordnad med ägarens ger denna förklaring till hur Myrdal resonerar bakom rubrikformuleringen.

"Jan Myrdal menar att det är en otäck sanning att de länder som har kärnvapen, som till exempel Pakistan, Indien eller Israel, är tryggade mot anfall i större skala.

- Det är en av orsakerna till att Nordkorea har överlevt. Kom ihåg att det aldrig har skrivits ett fredsfördrag med Sydkorea. Jag tror inte att Förenta staterna någonsin har förlåtit att Nordkorea överlevde kriget på femtiotalet, säger Jan Myrdal."

Sida 7 av 15