Är det bra eller dåligt att kalla ett pris för Leninpriset?

Skolverket ställde rubrikens fråga i det nationella provet i historia, ett ämnesprov för årskurs 9, läsåret 2012-2013: Är det bra eller dåligt att kalla ett pris för Leninpriset?

– Sakta river vi åsiktsmuren! säger Robert Modigh som tipsat om frågan i provet. Han menar nog att stora media annars tiger både om Jan Myrdals stora pris - Leninpriset och Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset; liksom att dessa media inte bara tiger om Jan Myrdal utan också förnekar honom utrymme, denne 88-åring som fortfarande arbetar varje dag.

Symptomatiskt är kanske också att Skolverket inte ställde någon fråga om historien i detta historiaprov. Det blev en fråga som kan visa om dessa 16-17-åringar som skrev det nationella provet är politiskt korrekta eller inte, inte om de har rimliga historiska kunskaper om Lenin. Eller för den delen om de vet vilken roll Jan Myrdal spelat som svensk och internationell skriftställare och debattör under många decennier under tiden efter andra världskriget.

Skolverket nämner varken Jan Myrdals namn eller Jan Myrdalsällskapets, det litterära sällskapet som delar ut de två priserna. Men så här ställs frågan i Uppgift 7:

  

    År 2008 började ett förening i Sverige att dela ut ett litterärt pris som
    heter Leninpriset och det delas ut till en     författare eller konstnär som i
    sitt arbete uppfattats som samhällskritisk och upprorisk.

    Det finns olika uppfattningar om att använda Lenins namn på priset.
    Vissa tycker att namnet på priset är bra och vissa tycker att namnet på
    priset är dåligt.

 

 

Uppgift: Till höger ser du två personer som har olika uppfattningar om
namnet på priset. Visa genom att fortsätta meningarna i pratbubblorna hur de
kan motivera sina olika uppfattningar.
 
Tänk på att:
• personerna använder historiska exempel i sina motiveringar.
 
Av dessa två pratbubblor ska eleverna välja en och fylla i:
 

 

Jag tycker att det är bra att använda
Lenins namn på ett pris därför att

_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________

  

Jag tycker INTE att det är bra att använda
Lenins namn på ett pris därför att

_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________


_________________________________