Fler än någonsin ville se Mikael Wiehe och Sara Beischer ta emot Jan Myrdals pris

Publiken vid prisutdelningen i Varberg blir stadigt större: Teatern var mer än full när Mikael Wiehe tog emot Jan Myrdals stora pris - Leninpriset och Sara Beischer Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset 18 april.

Så många har aldrig tidigare deltagit när det nu sjuåriga priset delats ut av Jan Myrdal.

Och det var inte bara en lyckad prisutdelning. Festdagen fortsatte med stämma i Jan Myrdalsällskapet, visning av Jan Myrdalbiblioteket, bad i Leninbadet för en del och festmiddag på Hotell Gästis på kvällen.

Roy Andersson Myrdal prista  

Fr v: Maj Wechselmann, Maj Sjöwall, Sara Beischer och Roy Andersson, pristagare, Jan Myrdal och Jan Myrdalsällskapets vice-ordförande Lasse Diding. Bakom ryggen har de Jonsereds Fabriksorkester.

                                                                                                                                               Foto: Olle Asp

 
   

Även vädret var gynnsamt men ramen för den populära prisutdelningen var densamma som alltid. Jan Myrdal och Cecilia Cervin, ordförande för Jan Myrdalsällskapet, höll tal. Myrdal talade "Om kampen i samhällets överbyggnad" på sitt karaktäristiska sätt och med sina speciella ordval. Man kan inte kalla årets eller tidigare års pristagare något slags Myrdalfalang, sa Myrdal. "Om pristagarna är överens med mig och mitt arbete är ointressant; några har direkt polemiserat mot mig", sa skriftställaren som aldrig deltar i några beslut om vem som ska bli pristagare.

Bägge pristagarna höll tal. Mikael Wiehe "Om yttrandefrihetens dödgrävare". För ovanligheten skrivet i förväg, sa han och läste upp det. Dödgrävarna var de i DN, Göteborgs-Posten, Expressen och politiker som vill tysta nyliberalismens kritiker.

Sara Beischer talade, avslöjade att hon växt upp i Varberg och läste upp ett utdrag ur sin första roman "Jag ska egentligen inte jobba här". Mamma grät högt, berättade Sara som också sa att även pappa satt på andra raden och att föräldrarna var ännu stoltare än hon själv.

Cecilia Cervin, litteraturdoktor och psalmexpert, talade direkt till pristagarna. Om Wiehe som hon trodde var välkänd i denna teatersalong kunde hon avslöja att han också skrivit två psalmer i det senaste supplementet till Svenska Kyrkans psalmbok.

Roy Andersson, Maj Wechselmann och Maj Sjöwall, tidigare pristagare var med på Varbergs teater. Som vanligt bjöds också på musik under prisutdelningen, i år av Jonsereds Bruksorkester, som också underhöll till dans och allsång efter kvällens festmiddag.

   
ArkivariernaL 150418 LL PrisutdelningL 150418 LL

Jerry MagnussonBenny Larsson och Jörg Siewert
organiserar Jan Myrdalarkivet.

                                                     Foto: Lasse Lindström

På Varbergs teater fick en del stå i dörren
för att få en glimt av spektaklet.

                                      Foto: Lasse Lindström

 

På eftermiddagen var det många som besökte Jan Myrdalbiblioteket på Snidaregatan i Varberg. Där fanns Benny Larsson, Jerry Magnusson och Jörg Siewert i fullt arbete med Jan Myrdalarkivet, ett nyligen påbörjat arbete med Myrdals personliga arkiv, som en del säger är ännu oersättligare än det stora biblioteket eftersom det mesta i arkivet finns i bara ett exemplar. De tre arkivarierna var sysselsatta vid Monarks tidigare styrelsebord, ett ganska långt, som var belamrat med buntar av Jan Myrdalbrev.

Jan Myrdalsällskapet höll årsstämma. 52 av sällskapets 427 medlemmar valde i stor sett om de gamla förtroendevalda. Peter Curman, en av sällskapets grundare, avtackades sedan han avsagt sig omval. Han kunde inte närvara på grund av skadad hälsena och sjukhusvistelse. I styrelsen ersattes han av Robert Modigh, Askim. Jenny Tedjeza från Donsö i Göteborgs södra skärgård valdes till suppleant. Dessa två nyvalda sänkte medelåldern i styrelsen.

På sitt konstituerande möte efter stämman beslöt styrelsen att till sig tills vidare adjungera Benny Larsson, ansvarig för arbetet med Jan Myrdalarkivet, och att nästa års stämma hålls som vanligt andra helgen i april, dvs lördag 9 april 2016.