2010 års mottagare av Leninpriset är Roy Andersson

Roy Andersson Roy Andersson

Roy Andersson blev 2010 års mottagare av Jan Myrdals stora pris - Leninpriset.

Så här motiverar priskommittén utmärkelsen till en betydelsefull svensk filmare:

Roy Andersson har tilldelats Jan Myrdals stora pris – Leninpriset  för sitt filmskapande och sina övriga insatser som civilisations- och samhällskritiker. Liksom Jan Myrdal har han i oböjlig egensinnighet gått sin egen väg. 

Jan Myrdal gestaltade, då det var aktuellt, bristerna i det framväxande folkhemsbygget.

Roy Andersson har under snart fyra decennier med djup indignation som drivkraft, fast  parad med underfundig humor, skildrat de katastrofala följderna av samma folkhems raserande.

I sin estetik har han, i likhet med Jan Myrdal förnyat sina genrer och med djupt moraliskt allvar betonat den enskildes roll och ansvar i ett samhälleligt och politiskt sammanhang.

Styrelsen för Jan Myrdalsällskapet
Cecilia Cervin, litteraturvetare, Lund (ordförande)
Per Axelson, förlagsredaktör, Handen
Peter Curman, poet och journalist, Stockholm
Lasse Diding, hotellägare, Varberg
Lasse Lindström, översättare, Kista
Sköld Peter Matthis, läkare, Stockholm