DN angriper Robespierrepriset - Myrdal svarar

Annika Ström Melin angriper Jan Myrdals lilla pris - Robespierrepriset under rubriken Robespierre: Avböj terrorns priserDNs ledarsida 20 februari 2010.

Hon antyder att årets prisatagare, filmaren Gabriela Pichler, inte begriper varken vad Robespierre står för eller sitt eget bästa. Även "vissa vänsterkretsar" och "den övervintrade revolutionären" Lasse Diding får sig en släng av sleven.

Detta är Jan Myrdals reaktion:

Annika Ström Melins ledarinlägg om Robespierre tyder på brist på bildning. Så okunnigt bör man inte få skriva ens som borgerlig ledarskribent i en europeisk randstat om en central - och aktuell - fråga i europeisk historia. En om vilken det förts och förs stora akademiska och dagspolitiska debatter. Ty Robespierres formuleringar om de mänskliga rättigheterna år II är grundläggande för de liberala/socialdemokratiska "välfärdssamhällena" efter Andra världskriget. Detta tog jag upp i katalogen till den officiella utställningen till tvåhundraårsminnet av Revolutionen 1989 liksom senast hösten 2012 i programbladet till Göteborgs stadsteater. Jan Stolpes översättning av detta stora principtal trycktes i Folkets Rättigheter nr 4 1996.

DN tog in Myrdals svar i den tryckta tidningen dagen efter.

Annika Ström Melins krönika i DN finns här.

Hon angrep också Maj Sjöwall, årets mottagare av Jan Myrdals stora pris - Leninpriset, för att hon är stolt och glad över utmärkelsen. Bara förra årets mottagare Sven Lindqvist finner nåd i hennes allmänhat av vänster för att han "riktade en spark mot 'den leninistiska vänstern'". Läs vad Lindkvist sa under rubriken Tack för Leninpriset.