2012 års Jan Myrdalpristagare: Sven Lindqvist, Jenny Wrangborg

Författaren Sven Lindqvist har tilldelats Jan Myrdals stora pris – Leninpriset på 100.000 kr för år 2012. Poeten Jenny Wrangborg är utsedd till mottagare av 2012 års Jan Myrdals lilla pris – Robespierrepriset på 10.000 kr.

Pristagarna är inbjudna till prisutdelningen i Varberg lördag 14 april 2012 och priskommittén, Jan Myrdalsällskapets styrelse, hoppas naturligtvis att även Martin Schibbye kan närvara. Schibbye kunde inte ta emot sitt Robespierrepris 2011 eftersom han var ute på reportageresa.

Detta är motiveringarna för årets pristagare:

Under mer än 50 år har diktaren, vetenskapsmannen, reportern och resenären Sven Lindqvist på ett unikt uthålligt och okuvligt självständigt sätt utforskat livet och världen utifrån en solid grund av allvar och vetande och med ständigt pånyttfödd nyfikenhet. Han har grävt där han stått i svenska klassorättvisor och blottlagt kolonialismens fasansfulla ondska djupare, bredare och originellare än någon annan svensk författare. Via utforskandet av Vilhelm Ekelund har han också vandrat självförståelsens väg i en rad nu klassiska böcker och också gett oss följeslagare en underjordisk stjärnhimmel som guide på vår väg in i detta livs avgörande frågor.

Poeten Jenny Wrangborg har med ung, kraftfull lyrik dokumenterat restaurangvärlden, ett arbetsområde där arbetskraften under långa tider hanterats med låg betalning, osäkra villkor och farlig arbetsmiljö. Hennes klarsynta politiska poesi uttrycker även hopp och hon framför den muntligt med inlevelse och stor musikalitet. Med sin skildring av arbetskamraternas uttalade kampvilja och förhoppningar knyter hon sin lyrik till god svensk proletärförfattartradition och utvecklar den.

Stockholm i december 2011

Jan Myrdalsällskapets styrelse

Cecilia Cervin, ordförande, tel 046-14 86 42 eller 0733-92 60 01,

Per Axelson, Peter Curman, Lasse Diding, Lasse Lindström, Sköld Peter Matthis, Per Arne Skansen (var och en kan också nås per mejl: fornamn.efternamn @ janmyrdalsallskapet.se)

Bägge pristagarna har egen hemsida på internet:

Sven Lindqvist: www.svenlindqvist.net
Jenny Wrangborg: www.jennywrangborg.se