Rapport från Arkivens dag

Jan Myrdalsällskapet deltog vid Arkivens dag 9 november på Kulturhuset Komedianten i Varberg. Arkivansvarig Benny Larsson rapporterar från ett lyckat evenemang.

Det var en strid ström med besökare som tog del av vårt arkiv. Vi visade korrespondens och fotografier samt tidningsklipp och en del andra handlingar. Jan var närvarande hela tiden mellan kl 10-14 och kunde svara på frågor och signera böcker som såldes. Sällskapet var en av få utställare som kunde visa på originalhandlingar från arkivet. Sammantaget var det ett lyckat deltagande som gav mersmak till nästa år. Arkivens dag hålls varje år i hela Sverige i början av november.

arkivens dag 1

arkivens dag 2

arkivens dag 3