Gun Kessles sista utställning doneras till Jan Myrdalsällskapet

Bitte Alling och Peter Alling-Ode från Fotograficentrum Örebro besökte Varberg den 31 juli, och överlämnade en donation till Jan Myrdalsällskapet.

Det var utställningen anSIKTE, som öppnades i september 2007 på Stadsbiblioteket i Örebro, som nu hamnade i Sällskapets ägo. Den kom att bli Gun Kessles sista arbete och framträdande.

Utställningen, med Guns fotografier och Jan Myrdals texter, är framställd på vepor som kan rullas ihop, vilket gör den lätt att flytta och hänga. 

Sällskapet framför sitt varma tack till Fotograficentrum för donationen! 

Jan Myrdal och Bitte Alling med utställningsaffischen.

Peter Alling-Ode överlämnar några av utställningens bilder.