Jan Myrdalbiblioteket - en uppskattad medlem i Libris

Nu när ungefär halva Jan Myrdalbiblioteket är katalogiserat börjar det göra avtryck i omvärlden.

Här ett inlägg av Marco Lagunas León i Libris-bloggen, som väl beskriver ambitionen bakom Jan Myrdalsällskapets arbete med biblioteket. Lagunas arbetar på Kungliga biblioteket och ställer sin expertis till förfogande på Jan Myrdalbiblioteket som övriga frivilligarbetare som registrerar böckerna i KB:s Libris-databas för forskningsbibliotek. Det är han som löser de speciellt svåra fallen.

"Biblioteket med sina ca 50 000 volymer är en otvivelaktig guldgruva för forskning, såväl för den akademiska världen som för den enskilde skribenten och folkbildare intresserade av politisk historia och det upproriska 1900-talet." skriver han bland annat.

Läs hela inlägget nedan!

Länk till Librisbloggen:
https://librisbloggen.kb.se/2015/04/27/unika-samlingar-mots-i-libris/

Unika samlingar möts i LIBRIS

Av Helena Forssblad 27 april 2015.

Två intressanta bibliotek har blivit medlemmar i LIBRIS. Det ena är Torups slottsbibliotek som hör till Malmö kommun, det andra är Jan Myrdalbiblioteket som drivs av Jan Myrdalssällskapet i Varberg. Trots att det är två helt olika bibliotek finns det ändå gemensamma beröringspunkter. Deras bokbestånd består till stor del av utländsk litteratur med tydlig profil i ämnen som berör humaniora och sociala frågor. Båda innehåller unikt material som inte tidigare funnits registrerat i LIBRIS av något annat bibliotek. På en punkt kompletterar de varandra: Jan Myrdals samling har ett starkt fokus på perioden senare hälften av 1900-talet fram till 2000-talet, medan Torups slottsbibliotek innehåller litteratur från 1800-talet fram till cirka 1940.

     
jm 466x700  

Entrén till
Jan Myrdal-
biblioteket.

Foto: Marco
Lagunas León

     

 

Ett bibliotek är ofta en spegling av den verksamhet en samlare har ägnat sig åt. Detta är tydligt  både för Torups samling och Myrdalbiblioteket. Jan Myrdal (1927-) och hans livskamrat och medarbetare Gun Kessle (1926-2007) var centrala referenser i det intellektuella livet i Sverige under andra hälften av 1900-talet. Myrdal verkade i den händelserika efterkrigstiden och var en stark röst under 1960-talet i samband med de socialistiska rörelserna och befrielsekampen mot kolonialismen i tredje världen. Bibliotekets bokbestånd omfattar många hyllmeter av litteratur i dessa ämnen liksom litteratur om den svenska solidaritetsrörelsen och svensk politik. Samlingen omfattar det referensmaterial som Myrdal/Kessle använt i sina böcker samt otaliga gåvor från kända frihetskämpar och intellektuella. Biblioteket med sina ca 50 000 volymer är en otvivelaktig guldgruva för forskning, såväl för den akademiska världen som för den enskilde skribenten och folkbildare intresserade av politisk historia och det upproriska 1900-talet.


Torups slott

Det som en gång i tiden hörde till adelsståndet har nu blivit en del av Malmö kommun. Torups slottsbibliotek är ett litet bibliotek med ca 4 000 volymer. Dominerande är den franska upplysningstiden och franska språket. Ett stort antal titlar från 1700- och 1800-talet finns bara på slottet och lyckligtvis är deras poster i LIBRIS nu länkade till fri digital text  i utländska databaser. Det var slottsfrun på Torup Henriette Coyet (1859-1941) som skapade en mer modern boksamling. Hon var aktiv i det skånska kulturlivet från sekelskiftet 1900 fram till 1930¬talet.

     
Torup  

Torups slott.

Foto: Marco
Lagunas León

     

 

Kring Henriette Coyet samlades flera kulturpersonligheter, bland annat hennes nära vän Selma Lagerlöf. Coyet satt som ordförande i ett antal kulturella länskommittéer och hon var en kulturpersonlighet med kontakter inom hela Öresundsregionen. Coyet intresserade sig för folkloristik och kvinnans roll i samhället, liksom lokalhistoria och danskspråkig litteratur. Torups slottsbibliotek kan bli en förebild för andra små samlingar i regionen som på så sätt kan integreras i ett mer globalt sammanhang.

Den nationella katalogen LIBRIS är en fantastisk förmedlare av litteratur från olika samlingar. I databasen speglas vår historia; litteratur om världshändelser blandas med regional litteratur. Dessa möten kan ge upphov till spännande forskning.

Gästbloggare: Marco Lagunas León, Kungl. biblioteket