Jan Myrdalbiblioteket får möjligheter att reparera böcker

Jan Myrdalsällskapet har införskaffat en begagnad pappsax, en knäledspress, några handpressar samt diverse bokbinderimaterial i akt och mening att ställa samman en liten bokbinderiavdelning i Jan Myrdalbiblioteket på Snidaregatan i Varberg, där vi kommer att få disponera ett utrymme i källarplanet.

Mattias Nittérus och Jan-Anders Karlsson diskuterar bokvård.       Foto: Olle Asp.

Pappsax bildar grundstomme till bokbinderi i Jan Myrdalbiblioteket

Den 20 mars transporterades inköpt materiel från Vimmerby till Varberg av Olle Asp och Jan-Anders Karlsson, Jaken. Olle stod för hyra av släpkärra och dieselkostnad, som ett stöd till sällskapet. Vid ankomsten till Varberg hade vi stor hjälp av Lasse Diding och Per Axelson med att bära in maskinerna i huset (tunga grejor). 
 
Köpet förmedlades av Mattias Nittérus, bokbindare och bokkonservator från Vimmerby, som under flera arbetspass hjälpt till med restaurering av böcker i biblioteket.
 
När allt är på plats blir det möjligt att arbeta mer rationellt med bokvården och utan att störa den övriga verksamheten i biblioteket. Jaken har tidigare gått en kurs för att lära sig vårda böcker.
   
150220 bokreparationerJAKNitterus2

Vid Nittérus

bokbinderi i

Vimmerby.

Foto: Olle

Asp