Donera till Jan Myrdalbiblioteket!

Katalogiseringen av Jan Myrdalbiblioteket pågår nu för fullt. Detta Sveriges största privatbibliotek är redan till stora delar sökbart i Libris – den nationella databasen för forsknings- och universitetsbibliotek. Arbetet sker med frivilliga, oavlönade krafter, men det krävs pengar till omkostnader, bland annat resor. 

Stöd arbetet!

Katalogiseringen kommer att pågå ännu några år. Små som stora bidrag är välkomna.

Varför inte bli månadsgivare med en stående betalning? Ett mindre belopp kanske inte är så kännbart för dig som givare, men biblioteket får ett kontinuerligt och mycket värdefullt stöd.

Hur gör man?

På de flesta internetbanker är det enklast att lägga upp en stående överföring till bankkonto.

Jan Myrdalsällskapets bankkontonummer är:
Clearingnummer 8388-1 Kontonummer 4 221 300-9

Ställ gärna in datum den 1:e varje månad, för att underlätta vår bokföring av inbetalningarna!

Rutinerna skiljer sig åt en del mellan bankerna, men här följer några exempel på hur man registrerar en stående betalning:

Swedbank:

Välj menyn ”Betala/Överföra” > ”Överföringar” > ”Överföringar konton”:

Välj Mottagare. Måste finnas i ditt mottagarregister, vid behov kan du lägga upp en ny mottagare i samma bild.
"Typ av konto" skall vara bankkonto.

Lägg till Överföringsuppgifter , d.v.s.
Belopp, Första överföringsdatum och Periodicitet.
Meddelande som skall stå på ditt eget kontoutdrag respektive mottagarens. 

 

SEB

Välj menypunkten ”Betala och överföra” så får du fram bilden ”Nytt uppdrag”.

Välj alternativet ”kontonummer”
Fyll i kontonumret = clearingnummer + kontonummer i en följd.
(Du kan välja att spara Jan Myrdalsällskapet i ditt mottagarregister.)
Ange belopp och markera ”månadsvis”.
Ange datum för första betalningen.

Ange lämplig ”Text på avsändarkonto” och ”Text på mottagarkonto”.

Klicka ”Lägg i uppdragslista”, varefter du godkänner på vanligt sätt. 

 

Med tack för ditt bidrag!

Någon kanske undrar varför vi inte använder oss av autogiro. Svaret är att bankerna tar ut en hög kostnad för detta, vilket gör att det lönar sig först vid mycket stora volymer. Jan Myrdalbiblioteket är inte där ännu, men vi hoppas naturligtvis kunna ändra på det!