tisdag, 14 februari 2012 11:01

Kallelse till årsstämma 2012

Medlemmarna i Jan Myrdalsällskapet kallas härmed till ordinarie årsstämma i Varberg lördag 14 april 2012 på Hotell Gästis kl 16:30.

Rösträtt har medlemmar som betalt avgiften efter förra årets stämma.

Publicerad i Sällskapet
Sida 2 av 2