måndag, 03 oktober 2016 16:07

Bokmässouppropet: Ett principellt skov

Under 2016 års bokmässa i Göteborg satte mässledningen igång en stor diskussion om vem som har rätt att ställa ut där. Tidningen Nya Tider godkändes först som utställare, underkändes sedan och godkändes igen. Detta följdes av ett upprop om förbud för tidningen på nästa bokmässa. Jan Myrdal tar här upp den principiella frågan. Hans text har avvisats både av Expressen och Aftonbladet.

Publicerad i Av Jan Myrdal