Insamlingen till biblioteket

Under 2019 har det kommit in 44 448 kr till insamlingen för Jan Myrdalbiblioteket (2019-12-31) 

Stöd det fortsatta arbetet med biblioteket! Arbetet kommer att pågå under flera år och insamlingen fortsätter. Små som stora bidrag är välkomna! Bankgiro: 857-1671. Märk betalningen med ”Biblioteket".

Eller Swisha till: 123 209 2476

Till följd av ny lagstiftning om skydd för personuppgifter i offentliga sammanhang har sällskapet valt att inte längre visa namnet på bidragsgivare till biblioteksinsamlingen.
Insamlingen till biblioteket fortgår dock som vanligt. Samtliga bidrag är mycket välkomna!

Resultatet för 2013 var 103 479,90 kr i 179 bidrag.

Resultatet för 2014 blev 107 756,11 kr i 220 bidrag

Resultatet för 2015 blev 72 850,00 kr i 229 bidrag

Resultatet för 2016 blev 73 123,00 kr i 236 bidrag.

Resultatet för 2017 blev 58 040,00 kr i 237 bidrag.

Resultatet för 2018 blev 45 479 kr.

Resultatet för 2019 blev 44 448 kr.

Klicka här för att läsa mer om insamlingen.

 

Regelbundna bidrag

 

 Läs här för att se hur du kan ge Jan Myrdalbiblioteket regelbundna bidrag.