Om Meccano och teknikhistoria

I en kommande bok om Jan Myrdalbiblioteket medverkar Myrdal själv med en text om Meccano- och tekniklitteraturen. Apropå detta vill han här göra tillgänglig en skrift som ger bakgrunden och en sammanfattning av hans syn på frågorna.

Meccano

"För att förstå och kunna på bästa sätt utnyttja denna avdelning är det viktigt att känna till och intellektuellt förstå drivkraften bakom dessa samlingar böcker, broschyrer och tidskrifter.

En viktig sammanfattning finns i text och med illustrationer i den förnämliga katalog som publicerades till utställningen ”Ingenjörskonst för gossar” när den visades på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle 24 mars – 31 augusti 2005. Den finns bortsett från Jan Myrdalbiblioteket på nio bibliotek i Sverige, varav en del är specialbibliotek, samt kan förekomma på Bokbörsen till billigt pris när olika 'myrdalianer' avlidit och deras bibliotek säljs, men för att säkerställa att dess utförliga argument är mer allmänt tillgänglig lägger jag nu ut den för nedladdning här på Jan Myrdalsällskapets hemsida."

Jan Myrdal

Klicka på bilden eller ladda ner katalogen som sökbar pdf-fil här!