Jan Myrdal: "Vad kan vara så obehagligt och pinsamt att man ändå vill stryka det ur en ärlig jag-berättelse?"

Ett utdrag från seminariet "Jag-boken som form och berättelse" i Jan Myrdalbiblioteket den 24 februari 2018.

 

JM1

 

Länk till klippet: https://www.youtube.com/watch?v=7M0IskPJLs8