Lyssna på podcast med Myrdal hos Cyril & Stig

Författarna Cyril Hellman och Stig Larsson träffade Jan Myrdal vid hans senaste besök i Stockholm. Det resulterade i en dryg timmes samtal, som publicerades den 13 maj som #8 i podcasten "Cyril och Stig - i otakt med samtiden".

Samtalet kom att handla om så vitt skilda saker som homofobi och hbtq-frågor, barndomen med Alva och Gunnar, svårigheten att få ut Barndom, synen på åldrandet i Sverige jämfört med andra länder och mycket annat.

Det som gör samtalet extra värt att lyssna på är att både Hellman och Larsson är pålästa och har ett verkligt intresse för Myrdals författarskap, något som tyvärr inte är självklart i intervjusammanhang.

Lyssna eller ladda ner här: https://www.acast.com/cyrilochstig/-8janmyrdal