Se Myglaren!

Jan Myrdalsällskapet har öppnat en kanal på Youtube. Första verket ut är Myglaren, Myrdals och Rune Hassners film från 1966.
Nedan finns en länk direkt till filmen. Formatet är MP4, vilket betyder att filmen kan ses i såväl datorer som plattor och smartphones.

 

Jan Myrdal och Rune Hassners MYGLAREN med Christer Strömholm i huvudrollen hade premiär 1966 och var den första svenska långfilm som producerades direkt för TV. Filmen väckte enormt uppseende på flera plan. Den presenterade en modern samhällssatir med en skärpa som knappast funnits i någon tidigare svensk film. Den nådde sannolikt, genom sex visningar i TV en större publik än någon annan svensk film haft. Begreppet "myglare" och "mygleri" blev aktuella talesätt i debatten, både på det politiska och sociala planet.

I filmens spår uppstod även en kulturpolitisk diskussion om skillnaden mellan biograffilm och TV-film. Här stod Svenska Filminstitutets verksamhet i centrum: var MYGLAREN enligt dess statuter för kvalitetsbedömningar överhuvudtaget en film? Var dessa statuter i så fall rimliga?

Upphovsrättsinnehavarna Jan Myrdal och Rune Hassners änka, Birgitta Forsell, har givit Jan Myrdal-sällskapet tillåtelse att lägga ut filmen. Formatet är MP4.

Media