Jan Myrdal: Ständigt på tvärs

Pierre Gilly skriver 4 december 2013 på sin blogg om Jan Myrdals På tvärs. Texten är publicerad i Fria tidningen.

Ett citat:

På tvärs är den raka motpolen till vanliga nyheter som skrivs så att de kan förstås utan kontext. Det är ett journalistiskt arbetssätt som ofta gör politiska konflikter obegripliga. Med Myrdal får man i stället så mycket kontext att man ibland nästan glömmer bort vad det handlar om. Allt ges en historisk, kulturell eller personlig kontext. Vilken intellektuell som helst kan hänvisa till bibeln: Myrdal citerar Gustav Vasas bibel. Man måste vara inläst på Havamal, Marx, Hegel, Strindbergs intellektuella förebilder, och tidningsdebatt från franska tredje republiken för att förstå varför våra vattenkranar vrids åt höger. Ja, nästan i alla fall.

Till Pierre Gillis text finns en kommentar av Iblies Shah som hade varit på ett möte med Myrdal på ABF-huset i Stockholm i höstas:

Jag är inte det minsta förvånad att herr Myrdal läser flera böcker om dagen. Den kvällen på ABF-huset slog det mig att han talade så klart och tydligt, och med en energi och närvaro i stunden som jag aldrig sett hos en människa vid hans ålder. Att han också, om jag minns rätt, vill att sina samtliga böcker ska bli fritt tillgängliga på internet om möjligt efter sin död, och försökt och försöker uppmuntra samtida författare att göra likadant, förvånade mig. Herr Myrdal är inte bara en revolutionär globetrotter, som jag sa till en kompis på ABF-huset, han hänger också med i tiden (åtminstone teknologiskt), minsann.

När jag blir stor ska jag bli som Jan Myrdal.

Läs hela bloggtexten här.