Hudfärgen är avgörande

Under rubriken "Den fala Internationella Brottmålsdomstolen" skrev Jan Myrdal sin skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 11 2013.

 

Motto:
Dygden i mitten, sade Fan, satte sig mellan två domare i Internationella Brottmålsdomstolen.

Antag att alla som ställs inför rätta i Sverige är negrer. Antingen invandrare från Afrika eller med en förälder från Afrika. Bara negrer hamnar i domstol. Ingen av oss andra - svennar, rysspåsar, chinoker, finnpajsare, grodätare eller vad vi kan kallas i folkmun – riskerar att hamna inför skranket. Det helt oavsett vad vi gjort och gör.

Lynchning001 Lynchning i USA.

Antag vidare att de åtalades brott redovisats i medierna och att rättegångarna sedan är offentliga. Några av dessa negrer döms med tydliga och klart formulerade domskäl. I andra fall har negrerna friats; domstolen kom fram till att åklagarens bevis och argument inte räckte.

Fortsätt anta: Några bland oss protesterar då. Vi larmar på nätet och i de tidningar som ännu vågar trycka oss om rättsvidrighet och vi namnger kända svenneskurkar; mördare, svindlare och banditer, vilka inte ställs inför rätta utan fortsätter att slå ihjäl, bedra och råna.

Vore det så vet vi vilka följderna skulle bli. Vi som protesterade skulle hängas ut på de stora tidningarnas ledarsidor för att vilja undergräva den existerande rättsstatens grundvalar. Ja, erfarenheten säger oss att flera av våra mer vokala valda och välbetalda företrädare skulle dundra från riksdagens talarstol om vår uselhet och vår brist på demokratiskt sinne. (Föreslå statliga utställningar om vår föraktlighet och att vi skulle beläggas med yrkesförbud och fråntas inkomster och pensioner.)

Men detta är ju alls inte antaganden. Sådan är ju världsverkligheten. När jag skriver detta har Afrikanska Unionen varit samlad (13-10-12—13-10-12) till ett extraordinärt möte i Addis Ababa om de afrikanska staternas förhållande till Internationella brottmålsdomstolen.

Den Internationella Brottmålsdomstolen upprättades år 2002 för att kunna behandla

a) Folkmord
b) Brott mot mänskligheten
c) Krigsförbrytelser
d) Aggressionsbrott

Opinionen för detta var stark världen över. Inte minst i Afrika. Alla vet vi varför. Många bland oss tvivlade dock på att en sådan domstol skulle kunna ingripa mot de verkliga förövarna. (Förenta staterna vägrade till slut inte bara att ratificera utan meddelade att man skulle använda vapenmakt om så behövdes för att skydda sina medborgare från domstolen.)

Under de elva år som gått har vi alla världen över upplevat, bevittnat eller fått kännedom om nya de mest fasansfulla brott. Förövarna är väl kända. Om den Internationella Brottmålsdomstolen fungerat enligt Nürnbergdomstolens principer så som folkmiljonerna världen över hoppades 2002 då skulle vid det här laget sådana som Blair och Bush redan ha sprattlat under galgen och Obama nu stått inför skranket. För att bara nämna några av de ansvariga för de värsta brotten detta årtionde enligt Romfördragets lista.

Men den Internationella Brottmålsdomstolen är - trots att Förenta staterna inte är med - en hög och falt följsam rasistisk domstol. Den har detta årtionde blott utrett möjliga negerbrott: Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken, Sudan, Kenya, Libyen, Elfenbenskusten och Mali.

Det var mot detta Afrikanska Unionen reagerat. Dess ledare hade på uppdrag sökt diskutera med domstolens ledamöter. Men – som det rapporterades av dessa afrikanska regeringsrepresentanter i Addis Ababa – av domstolens företrädare behandlats nedlåtande, snorkigt och rasistiskt. Man var ju neger.

Dock beslöt de afrikanska stats- och regeringsrepresentanterna efter två dagars överläggning att inte omedelbart lämna Internationella Brottmålsdomstolen utan ge den en sista möjlighet att ändra kurs.

De officiella västliga mänskligarättighetsidkarna reagerade omedelbart på detta oerhörda:


”Djupt upprörande
Human Rights Watch protesterar mot att Afrikanska Unionen vill låta sittande afrikanska ledare slippa undan åtal i internationella Brottmålsdomstolen ICC. Förslaget som lades i fredags underminerar domstolens stadga och principer om rättssäkerhet, respekt för mänskliga rättigheter, skriver Afrikachefen Daniel Bekele i en kommentar rapporterar TT.” (SvD 13-10-14)


Vad göra?

Å ena sidan söka verka för att verkliga brottslingar avslöjas – och kanske någon gång får gå samma sista steg som Joachim von Ribbentrop - men samtidigt undergräva och skambelägga korrupta institutioner som Internationella Brottmålsdomstolen. Liksom bl.a. jag i FiB/K namngett höga svenska ämbetsmän vilka av politiska skäl vrängt lag, gjort den saker som icke saker är och vittnat falskt för egen vinning i sådant som Enbomsprocessen och IB-affären eller Bordellhärvan bör vi göra det med ämbetsmännen och domarna i och kring Internationella brottmålsdomstolen. Kom ihåg vad Strindberg skrev: Det sitter en person på varje sak.