Återta debatten från det akademiska eländet!

Detta är en principiell bokrecension av Jan Myrdal. Med några undantag är han inte nöjd med det dyra praktverket.

Ett verk om revolution och motrevolution i den den massproducerade tryckta europeiska bilden 1789-1889 behövs. Något riktigt bra sådant finns inte sedan Fuchs och Grand-Carteret för ett sekel sedan  Men detta är akademiskt elände. Till synes lärda uppsatser i ett folkligt ämne på
tre språk i små insjöar av fotnoter.

Inte bara i Sverige är det nu få som läser de tre stora språk vilka vi i den minoritet som gick i den tidens läroverk undervisades i för sextio år sedan; bland franska, tyska och brittiska konstnärer och intellektuella är det proportionsvis än färre. Dyr är skriften också (på åldersbeständigt papper och med någorlunda illustrationer), i svenskt mynt 710,38 SEK.

Några essäer är viktiga. Till exempel de vilka diskuterar engelsk karikatyr som exportvara och föredöme kring slutet av sjuttonhundratalet: Tim Clayton "The market for English Caricatures on the Continent" och Stéphanie Roy "La gravure francaise a l'épreuve du modèle anglais". Andra är symptomatiska som diskussionen om de - blott akademiskt dock - mindre kända napoleonska politiska karikatyrerna under de hundra dagarna.

Men detta visar att vi måste befria och återta den intellektuella debatten från universitetsanhanget!

gravure_de_1789__1889

Wolfgang Cillessen - Rolf Reichhardt utgivare:
Révolution et contre-révolution dans la gravure en Europe de 1789 à 1889
(och samma titel på engelska och franska). Georg Olms Verlag,
Hildesheim- Zürich-New York 2010.

Relaterade artiklar (efter tagg)