"Överklassens EU bör valbojkottas." "Jag som vi alla har nu blivit bärare av ett EU-pass. Ett som hävdar att jag är en EU-medborgare av svensk nationalitet." "I den mån mina ord på något sätt kan undergräva och skada denna perversa statsbildning vore jag glad."

Det är tre citat som Folket i Bild/Kulturfront framhåller i Jan Myrdals Skriftställning i tidningens nr 12/2013.

Pierre Gilly skriver 4 december 2013 på sin blogg om Jan Myrdals På tvärs. Texten är publicerad i Fria tidningen.

Den dolda debatten

25 november 2013

Aftonbladet hade 22 november 2013 ett inlägg av Jan Myrdal om 2014 års svenska riksdagsval. Tidningens rubrik var "Vi kan få en blåröd regering efter valet" med underrubrik "Jan Myrdal: Både S och M sneglar på Tyskland". En läsare som kommenterade sa: "En LILA regering nä fyfan :("

Myrdal själv framhåller att ingen säger ett ord om den möjliga "stora koalitionen". Det skulle störa valet.

Under rubriken "Den fala Internationella Brottmålsdomstolen" skrev Jan Myrdal sin skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 11 2013.

Den 21:a volymen av Myrdals enmanstidskrift SKRIFTSTÄLLNING har kommit från pressarna. Det är en gedigen samling artiklar och tal från tiden 2008 - 2013.

 

Jan Myrdal minns vännen Lennart Parknäs som nyligen begravdes. Han minns en man som behöll sin integritet och fortsatte att verka för förnuftet oavsett rådande politik. Ett exempel för oss alla.

Så lyder ingressen till Jan Myrdals skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront nr 10 2013 och överrubriken är: En föredömlig arbetande intellektuell.

Jan Myrdal gjorde en historisk exposé över hur propaganda använts för att skapa acceptans för krig, folkmord och massförstörelse, på de Nordiska fredssamtalen i Degerfors 9-11 augusti 2013. Han exemplifierade med Första världskriget. Läs hela texten nedan. Den var Skriftställning i Folket i Bild/Kulturfront i nr nio 2013.

Det var andra året som Nordiska fredssamtalen i Degerfors genomfördes. Här är Myrdals inlägg 2012.

Folket i Bilds hemsida finns videoupptagningar av några andra framträdanden, både 2012 och 2013.

Vem är revolutionär?

15 augusti 2013

Antingen genom att tiga eller genom att aktivt stödja reaktionära, imperialistiska intressen har europeiska revolutionärer trampat snett - då som nu. Granska noga dina vänners ord och gärning.

Det är Folket i Bild/Kulturfronts ingress i nr åtta 2013 till Jan Myrdals Skriftställning.

Till en krönika i Aftonbladet skrev Jan Myrdal en text om hur Sveriges största folkhögskolebibliotek skrotas; det är Brunnsviks bibliotek. Det sker samtidigt som den traditionsrika skolan läggs ned, fast ABF Nordöstra Storstockholm, ägaren, kallar det en flytt till Borlänge, Häggvik och Sollentuna. På brunnsvik.se nämns inte med ett ord någon flytt eller bibliotekets öde.

Myrdal drar paralleller med hanteringen av Hjalmar Brantings bibliotek och med det socialdemokratiska partiets och landets utveckling. Texten fanns i Aftonbladet 27 juli 2013, men inte i tidningens hemsida.

Sida 12 av 22