En recension av en aktuell bok blev Jan Myrdals krönika i Aftonbladet 20 juli 2013. Han skriver fem krönikor under lika många veckor där på den plats där semestrande kulturchefen Åsa Linderborg brukar skriva.

Myrdal som dagen dessförinnan fyllde 86 år recenserade nyutkomna A Delicate Truth av John Le Carré, 82 år.

Om den revolutionära kvinnan av folket skriver Jan Myrdal i Aftonbladet 13 juli 2013.

Jan Myrdal skrev för Aftonbladet 6 juli 2013 om kreaturens eftergifter när Han som Bestämmer ryter till och skändar sina lydiga.

Det gäller dagens franska, tyska, österrikiska närstående.

Men Myrdal pekar på Per Albin som ett exempel på att de små också kan säga nej.

Jan Myrdal tar upp en aspekt av historieskrivningen om de svenska insatserna för republiken under det spanska inbördeskriget 1936-39 och tackar Kerstin Gustafsson Figueroa för fakta kring den fråga han och andra ställt sig under många år: Varför finns inga filmbilder på de Spanienfrivilliga, och på solidarietsarbetet?

Sammanhanget är Gustafssons nyutkomna bok Farsan, Spanien, kriget och jag som Myrdal betecknar som viktig. Kalle Holmqvist recenserade boken i Aftonbladet 3 juli 2013 och där fanns också Myrdals resonemang nedan.

Del två i Myrdals klassiska barndomsskildring.
Jan Myrdal skrev om den hyllade tyska TV-filmen "Krigets unga hjärtan" i Aftonbladet 28 juni 2913 och instämde i att den är kitsch. Men han fortsätter om nazismen i både Tyskland och Sverige och säger att dess brottslighet var typisk, men också att Frankrikes, Förenta staternas, Storbritanniens och Belgiens folkmord varit och skulle bli ännu värre.

Jan Myrdal har lagt ut en text på sin blogg med rubriken "Den tjänande antisemitismen". Den var ett svar på en recension 24 juni 2013 i Dagens Nyheter av idéhistorikern Henrik Bachner. Ingressen var "Konstnären Lars Hillersberg ritade utan tvivel antisemitiska bilder – men den delen av hans verk blir ständigt ursäktad. Idéhistorikern Henrik Bachner ser en gammal tradition upprepas".

Dagens Nyheter tog dock inte in Myrdals principiella text om antisemitismen, vilket framgår av inledningen nedan.

Bakom varje seger för det till synes goda lurar onda möjligheter. På 1950- och 60-talen upplevde Jan Myrdal på plats vad officiellt demokratiska statsledare i Väst var ansvariga för i andra delar av världen. Död och tortyr utan större skillnad mot Hitlerväldet.

Detta är Folket i Bild/Kulturfronts ingress till Jan Myrdals Skriftställning i nr sex/sju 2013.

Olle Holmqvist i Arlöv har ställt fyra frågor till Jan Myrdal. De rör rädslan för Sovjetunionen under kalla kriget på 50-talet, Berlinmuren, faran för kapitalism i Kina samt kaptalismen och fattigdomsträsket.

Myrdal har svarat på sin blogg, men text och bild återges även här.

Svar på fyra läsarfrågor

Sida 13 av 22